Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Наталя із міста: Херсон :: Запитання: 33230  
Наталя запитує:
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу та електронні ресурси з навчальних дисциплін книгознавчого циклу. Для курсової роботи необхідно проаналізувати термінологію у наступних дисциплінах: книгознавство, бібліологія, бібліографія, бібліотекознавство. Російські та українські видання. Щиро вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
1. http://uk.wikipedia.org/wiki/Книгознавство

2. http://vseslova.com.ua/word/Книгознавство-48062u

3. http://vseslova.com.ua/search/?s=бібліографія

4. http://vseslova.com.ua/word/Библиотековедение-10974u

5. http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/12837/Библиология

6. http://www.ukrlit.vn.ua/info/dict/aeuf0.html

7. http://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліологія

8. Здобнов Николай Васильевич
Труды по библиографоведению и книговедению : Избранное. - М. : Книга, 1980. - 272 с. : портр ; 22 см. - (Сер. "Труды отечественных книговедов"). - Библиогр. в примеч.: с. 224-232; Указ. имен.: с. 265-271

9. Книга : Энциклопедия / Государственный комитет Рос. Федерации по печати; Всероссийская книжная палата ; Редкол.: В.М.Жарков, И.Е.Баренбаум, А.А.Беловицкая и др. - М. : Большая Российская Энциклопедия, 1999. - 796 с. : ил. - Указ.: с.753-796

10. Книговедение : Энциклопедический словарь / Редкол.: Н.М.Сикорский и др. - М. : Сов. энциклопедия, 1982. - 661 с. : ил; 10 л. ил. - Указ.: с.632-661

11. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996-2000 рр. / Укл. Т. Богуш, Л. Любаренко, С. Зворський, О. Мастіпан; Відпов. ред. З. Савіна; М-во культури і мист. України, НПБ України. - К. - 2003
Ч.1. - 2003. - 123 с. - Бібліогр. с. 109-120

12. Огляд науково-дослідної роботи наукових бібліотек та вищих навчальних закладів культури України у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 1996-2000 рр. / Укл. Т. Богуш, Л. Любаренко, С. Зворський, О. Мастіпан; Відпов. ред. З. Савіна; М-во культури і мист. України, НПБ України. - К. - 2003
Ч.2. - 2004. - 115 с. - Бібліогр. в кінці розд.

13. Словник книгознавчих термінів / Книжкова палата України ; Упор. В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук та ін. - Київ : Вид-во Аратта, 2003. - 159 с

14. Бібліотекознавство та бібліографія : зб. статей / АН УРСР, Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника ; ред. Є. В. Стасюк. - К. : Наукова думка, 1982. - 143 с. - Бібліогр. в підрядк. приміт.

15. Буран, Василь Якимович.
Бібліографія : Заг. курс. [Навч. посібн. для культ.-освіт. уч-щ] / В. А. Буран, О. П. Довгопола, В. В. Пупченко. - К. : Вища шк., 1984. - 215 с. ; 20 см. - Бібліогр. с. 202-205. -Предм. покажч. с. 206-211

16. Диомидова Галина Николаевна
Библиография : Общий курс: Учебник для библ. техникумов и библ. отделений культ.-просвет. училищ / Галина Диомидова ; Под общ. ред. А.И.Барсука. - М. : Кн. палата, 1991. - 240,[1] с. - Библиогр.: с.230-240

17. З історії книги та бібліографії : Зб. наук. праць / АН УРСР. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника ; Редкол.: М.В.Лізанець (відп. ред.) та ін. - К. : Наук. думка, 1990. - 128,[2] с. - Бібліогр. у кінці статей

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 9.01.2014 11.26.27 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.245379 seconds