Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Андрей із міста: Одесса :: Запитання: 34090  
Андрей запитує:
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти книгу, автор: Бідюк Петро Іванович. Я пишу диплом на тему " математичне моделювання технологічних об'єктів на основі числових рядів", мне попадаются книги об "экономике", этого автора. А это немного не то. Спасибо заранее!
Наша відповідь:
Добрый день! Предлагаем ознакомиться с работами, в которых Бидюк П. И. выступает автором, соавтором или редактором:
1. Архітектура ЕОМ та мереж : Конспект лекцій / Міжнар. наук.-техн. ун-т; [Уклад. Бідюк П.І.]. - К., 1994. - 228, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 219.
2. Бідюк, П. І. Методи прогнозування [Текст] / П. І. Бідюк [и др.]. - Луганськ : Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2008 . Т. 1. - Луганськ : [б.в.], 2008. - 301 с. Т. 2. - Луганськ : [б.в.], 2008. - 305 с.
3. Бідюк, П. І. Ідентифікація та керування великими космічними конструкціями [Текст] : автореф. дис... д-ра технічний наук: 05.13.03 / Бідюк Петро Іванович ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К., 1996. - 32 с.
4. Бідюк, П. І. Комп'ютерні системи підтримки прийняття рішень [Текст] : навч. посіб. / П. І. Бідюк, О. П. Гожий, Л. О. Коршевнюк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т приклад. систем. аналізу, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили ; К., 2012. - 379 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 374-379.
5. Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88—110.
6. Бідюк, П. І. Часові ряди: моделювання та прогнозування [Текст] / П. І. Бідюк [и др.]. - К. : ЕКМО, 2003. - 144 с. - (Бібліотечка аналітичного центру). - Бібліогр.: с. 142-143.
7. Коваленко, І. І. Вступ до системного аналізу : Навч. посіб. / І.І.Коваленко, П.І.Бідюк, О.П.Гожий; Миколаїв. держ. гуманіт. ін-т ім. П.Могили комплексу «Києво-Могил. акад.». — Миколаїв, 2004. — 146 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 142-144.
8. Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп'ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів [Текст] : монографія / [В. В. Грицик та ін.] ; Ін-т пробл. штуч. інтелекту Нац. акад. наук України. - Донецьк : Наука і освіта, 2011. - 479 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 450-479. (Грицик, В. В.; Шевченко, А. І.; Кісельова, О. М.; Яковлев, С. В.; Бідюк, П. І.; Національна академія наук України; Інститут проблем штучного інтелекту (Донецьк))
9. Методи аналізу якості : [Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / І.І.Коваленко, О.М.Дубовий, П.І.Бідюк та ін.; Нац. ун-т кораблебудуван. ім. Макарова. - Миколаїв, 2004. — 204, [1] с. : табл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 201-204.
10. Моделювання та прогнозування нелінійних динамічних процесів / Під ред. Бідюка П.І. - К. : Екмо, 2004. — 120 с. : іл., табл. — (Бібліотечка аналітичного центру) — Бібліогр. наприкінці розд.
11. Моделювання та прогнозування нелінійних динамічних процесів [Текст] / П. І. Бідюк [та ін.] ; ред. П. І. Бідюк. - К. : ЕКМО, 2004. - 120 с. - (Бібліотечка аналітичного центру).
12. Системи підтримки прийняття рішень-проектування та реалізація [Текст] / П. І. Бідюк [и др.] ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 2004. - 112 с. - Бібліогр.: с. 110.
13. Системний аналіз та інформаційні технології [Текст] : матеріали ХІ Міжнар. наук.-техн. конф., 26-30 травня 2009 року / ред. кол. П. І. Бідюк [та ін.] ; Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного ун-ту України "КПІ" Міністерства освіти і науки України та НАН України. - К. : ННК"ІПСА"НТУУ"КПІ", 2009. - 616 с.
***
1. Штерензон В.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Конспект лекцій. – Режим доступу: http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/shterenzon.pdf
2. Левич Е. М. Математическое моделирование компьютерная математика. – Режим доступу: http://www.geotar.com/exc/metod/levich/mat3.pdf
3. Бахрушин В.Є. Математичні основи моделювання систем: Навч. посіб. для студ. - Запоріжжя: Класич. Приват. Ун-т, 2009. - 224 с. – Режим доступу: http://cdn.scipeople.com/materials/7613/Моделювання систем.pdf

.: Розділ: Математика :: 30.03.2014 13.19.00 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
   

Generated in 0.239595 seconds