Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Инна із міста: Сумы :: Запитання: 34119  
Инна запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти матеріал "Характеристика задач прикладного змісту".
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Атамась, В. В. Математичні задачі практичного характеру в стимулюванні навчальної діяльності учнів. // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО-2005), 20-22 квітня 2005 р., м. Черкаси, Україна. — Черкаси, [2005]. — С. 28-29.
Задачі та методи прикладної математики / [Відп. за вип. Ю.М.Щербина]. — Львів : Світ, 1993. — 101 с. — (Вісник / Львів. ун-т. Серія мех.-мат.; Вип.39).
Курс лекцій та контрольні завдання з дисципліни «Прикладна математика» : [Навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл.] / Л.В.Васильєва, І.А.Гетьман, Л.М.Топтунова, В.М.Чорномаз; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2006. — 135 с.
Практичні заняття з прикладної математики : Прикл. розв’яз. типових задач і завдання для самост. роботи студ. зооінж. ф-ту / Уклад.: В.Ф.Понеділок, Н.А.Марчук; Поділ. держ. арар.-техн. акад. Каф. мат. дисциплін. — Кам’янець-Подільський : Абетка, 2003. — 114, [2] с.
Прикладні задачі математики та механіки : матеріали XIX міжнар. наук.-техн. конф. : (Севастополь, 12-16 верес. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т (СевНТУ); [редкол.: А. П. Фалалеєв (голова) та ін.]. — Севастополь : СевНТУ, 2011. — 247 с.
Прикладні задачі математики в механіці, економіці, екології : матеріали IX міжнар. студент. наук. конф. (Севастополь, 18-22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т; [редкол.: Ю. Є. Обжерін (голов. ред.) та ін.]. — Севастополь : СевНТУ, 2011. — 175 с.
Соколенко, Лілія Олександрівна. Прикладні задачі природничого характеру в курсі алгебри і початків аналізу: практикум : навч. посіб. / Л. Соколенко, Л. Г. Філон, В. О. Швець. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — 127 с.
Соколенко, Л. О. Про необхідність створення системи прикладних задач природничого характеру для профільного навчання математики. // Дидактика математики: проблеми і дослідження. — Донецьк, 2005. — Труди міжнар. наук.-метод. конф. «Евристичне навчання математики». — С. 218-222.
Трасковецька, Лілія Михайлівна. Прикладна математика : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М.Трасковецька, Г.Я.Стопень. — Хмельницький : [ХНУ], 2004. — 135 с.
Шавальова, О. В. Цільове повторення розв’язування окремих типів прикладних задач як засіб формування математичних компетентностей учнів медичних училищ. // Дидактика математики: проблеми і дослідження. — Донецьк, 2005. — Труди міжнар. наук.-метод. конф. «Евристичне навчання математики». — С. 231-236.
http://scaspee.com/6/post/2013/01/kislova-ma-gorshkova-ga-slovak-ki.html
http://ua.textreferat.com/referat-20511.html

.: Розділ: Математика :: 1.04.2014 21.28.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.236535 seconds