Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Роман із міста: Львів :: Запитання: 34282  
Роман запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал (як друковані так і електронні джерела) про історію Української Загальної Енциклопедії та видання "Украинский народ в его прошлом и настоящем". Наперед вдячний.
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе! Сподіваємося, що надана інформація стане Вам в пригоді. Це все, що змогли. Треба переглянути самі видання. В їх Передмові можливо також є історичний нарис їх створення та видання.
Віктор Савенко. Підготовка та видання НТШ "Українскої загальної енциклопедії"// [Наук. записки: Серія "Історія" -С.148-152.] . - Режим доступу:
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1879/1/Savenko.pdf
ДОТЕПЕРІШНІ УКРАЇНСЬКІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ. - Режим доступу:
http://izbornyk.org.ua/encycl/eui004.htm
Енцеклопедична діяльність Володимира Січинського. - Режим доступу:
http://politics.ellib.org.ua/pages-5032.html
Перша українська Книга знань народилася на Покутті
«Українська Загальна Енциклопедія» у трьох томах. - Режим доступу:
http://incognita.day.kiev.ua/persha-ukrayinska-kniga-znan-narodilasya-na-pokutti.html
Опис документа: . - Режим доступу:
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=676470
Словники як джерело інформації. Роль словників у підвищенні мовної культури. - Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/1317070247601/dokumentoznavstvo/slovniki_dzherelo_informatsiyi_rol_slovnikiv_pidvischenni_movnoyi_kulturi
Тарас Прохасько: «Українська загальна енциклопедія» — найголовніша пізнавальна література для мене» . - Режим доступу:
http://bukvoid.com.ua/digest/2013/09/17/145901.html
Українська Загальна Енциклопедія: (Книга Знання (УЗЕ)) . - Режим доступу:
http://movahistory.org.ua/wiki/Українська_Загальна_Енциклопедія
Українська загальна енциклопедія: Книга знання в 3-х т. / Під ред. І.Раковського. - Львів; Івано-Франківськ; Коломия: Рідна школа, 1990. – 476 с
(Якщо знайдете книгу, ознайомтеся з передмовою цього видання) . - Режим доступу:
http://www.refsua.com/referat-5359-9.html
УКРАЇНСЬКА ЕТНОПЕДАГОГІКА: З історії розвитку української етнопедагогіки-С. 10. - Режим доступу:
http://ria-video.ru/files/b2b/2289/files/etnopedagogika.doc
Українські енциклопедії
http://uk.wikipedia.org/wiki/Українські_енциклопедії

Энциклопедии: Іван Раковський. Українська Загальна енцикльопедія. Львів-Станиславів-Коломия, 1930-1935. . - Режим доступу:
http://apokrif.com.ua/bookstore/encyclopedia-2/
***********************************************************************
Українські енциклопедичні видання : "Модерною українською енциклопедією стало видання під редакцією М.Грушевського, Ф.Вовка, Ф.Корша, А.Кримського, М.Туган-Барановського, О.Шахматова, С.Томашівського, М.Єфименка, С.Рудницького, О.Русова, В.Охріменка "Украинский народ в его прошлом и настоящем" (Петроград, 1914-16)." . - Режим доступу:
http://ponynkalitcey.ucoz.ua/Biblioteka/biblio_uroki/ukr.enciklopedichni_vidannja.doc

Украинский народ в его прошлом и настоящем [Електронний ресурс] / под ред. О. К. Волкова [и др.]. - С.-Петербург : Тип. т-ва "Общественная Польза", 1914
Т. 1. - 360 с. Повний текст доступний у читальних залах НБУВ
Ініціатором видання двотомної російськомовної енциклопедії (1914–16 рр.) був М. Грушевський, а її авторами – українські та російські вчені. Перша світова війна перешкодила появі двох наступних томів. Головні статті написали: з географії України – С. Рудницький, зі статистики населення – О. Русов, В. Охримович і С. Томашівський, про антропологічні та етнографічні особливості українського народу – Ф. Вовк, з історії української мови – О. Шахматов. Книгу прикрашено численними ілюстраціями. . - Режим доступу:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=(<.>A=ВОЛКОВ$<.>)&Z21ID=&S21SRW=GOD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
Енциклопедія історії України (ЕІУ) "Співчував укр. рухові, був особисто знайомий з М.Грушевським, С.Петлюрою та ін. його провідними діячами, співробітничав з укр. думською громадою, боровся проти утисків укр. мови, був одним з редакторів першого наук. довідника з українознавства «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (т. 1—2, СПб., 1914—16)." . - Режим доступу:
http://www.history.org.ua/?termin=Kovalevsky_M
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ПРАЦІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДИСКУСІЯХ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ / Віталій ТЕЛЬВАК
http://shron.chtyvo.org.ua/Telvak_Vitalii/Naukovo-populiarni_pratsi_Mykhaila_Hrushevskoho.pdf
Петро Стебницький —міністр освіти Української Держави
http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/viznachn-storichn-osobistost/petro-stebnitskiy-m-n-str-osv-ti-ukra-nsko-derzhavi-/
Сучасні енциклопедії. - Режим доступу:
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=670296
Украинский народ в его прошлом и настоящем : сборник научных трудов . Т . I / ред . Ф . К . Волков [ и др .]. — С .Петербург : Типография т ва " Общественная Польза ", 1914. — 360 с .: ил . - Режим доступу:
http://www.fond-vovk.edukit.kiev.ua/Files/downloads/maket_vovk1.pdf
Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. 2
http://elib.nplu.org/object.html?id=531
Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. 1
http://elib.nplu.org/object.html?id=447
Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ
http://uk.wikipedia.org/wiki/Украинскій_народъ_въ_его_прошломъ_и_настоящемъ

*****************************************************************************
Российская Национальная библиотека :
http://opac.nlr.ru/cgi-bin/opacg/opac.exe
Украинский народ в его прошлом и настоящем. [Сб.]. Т. 1 - 1914-1916
NLR Шифр 132/1305
NLR Шифр Шифры разные
Грушевский М.С., [Отд. 1. Развитие украинских изучений в XIX в. и раскрытие в них основных вопросов украиноведения. Отд. 2. История украинского народа Украинский народ в его прошлом и настоящем Т. 1 - 1914
NLR Шифр 37.47.9.7(1)
NLR Шифр 132/1305
Рудницкий С.И., Отд. 3. Очерк географии Украины Украинский народ в его прошлом и настоящем Т. 2 - 1916
NLR Шифр 37.47.9.7(2)
NLR Шифр Мф К1/4771
NLR Шифр 132/1305

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 15.04.2014 21.06.53 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.22082 seconds