Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 34333  
Наталія запитує:
Прошу допомоги у Націнальної бібліотеки України для дітей на Салютній вулиці, щодо знаходження потрібної літератури для Манівської роботи на тему "Математика та мистецтво".
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю (бібліограф, який відповідає на запити, був у відрядженні).
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
-з фонду Національної бібліотеки для дітей:
Біда, Дарія. Чи можна виміряти красу : наука і техніка / Д. Біда // Колосок. - 2010. - № 4. - С. 4-8.
Гриценко, Леонід. Фізика, астрономія та математика в житті й творчості Тараса Шевченка / Л. Гриценко // Фізика та астрономія в рідній школі. - 2014. - № 1. - С. 12-13. - Бібліогр.: с. 13.
Рибчук, Галина. Математика і музика : нетрадиційний урок / Г. Рибчук // Математика (Шкільний світ). - 2007. - № 46. - С. 6-12.
Унтілова, В. В. Вища математика природи : математика / В. В. Унтілова // Країна знань. - 2014. - № 1. - С. 7-10.
Шевченко, О. В. Числа у фольклорі : зі скарбниці народної мудрості / О. В. Шевченко // Розкажіть онуку. - 2012. - № 13-14. - С. 103-108.
-з фонду Національної парламентської бібліотеки України:
Дюпре, Жан-Поль. Mega : Энцикл. для ребят от 9-ти до 13-ти / Ж.-П. Дюпре ; худож. Ж.-Л. Бессон. - М. : Махаон, 1999. - 303 с. : ілюстр. - (Mega).
Жолковский, А. К. Математика и искусство (поетика выразительности) / А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов. — М. : Знание, 1976. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Серия ”Математика, кибернетика”; 10).
Зможенко, С. А. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики засобами образотворчого мистецтва. // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України. — Запоріжжя, 2012. — С. 137-138.
Игнатенко, Николай Яковлевич. Математика и искусство / Крым. гос. гуманит. ин-т. — К. : Пед. преса, 2004. — 215 с.
Музыка и математика : Зальцбург. беседы о музыке 1984 под председательством Герберта фон Караяна / под ред. Г. Гетце, Р. Вилле ; [пер. с нем. Д. Войновой]. — М. : Наука, 1994. — 125, [1] с.
Параскевич, Світлана Павлівна. Сім уроків астроарту з комп'ютерною підтримкою [Текст] / С. П. Параскевич. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 120 с. : рис., табл. - (Математика мистецтво комп'ютер).
Число и мысль : Сб. Вып. 3 / Сост. В.М.Петров. - М. : Знание, 1980. - 192 с. : ілюстр. - (Народный университет. Естественно-научный факультет).
Штейнгауз, Гуго. Математический калейдоскоп / Штейнгауз, Гуго ; пер. с пол. Ф. Л. Варпаховского. - М. : Наука, 1981. - 160 с. : ілюстр. - (Библиотечка "Квант" ; Вып. 8).
-з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:
Вакарчук І. О. Квантова механіка : Підруч. для студ. фіз. спец. вузів / І. О. Вакарчук; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. - Л. : ЛДУ ім. І.Франка, 1998. - 615 c.
Герій О. Математика і символіка симетричних побудов орнаменту у церкві / О. Герій // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2003. - № 1. - С. 45-50.
-електронні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:
Герій О. О. Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості) : Автореф. дис... канд. мистецтвознав. / О. О. Герій; Львів. акад. мистец. - Л., 2003. - 19 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03goohfo.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Герій О. О. Реставраційна документація як інформаційне джерело [Електронний ресурс] / О. О. Герій, С. Б. Рибалко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2007. - № 1. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2007_1_3.pdf
Лясковська О. О. Фрактальні структури в творах мистецтва:гра математичних форм та творчої уяви [Електронний ресурс] / О. О. Лясковська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура . - 2012. - № 2. - С. 15-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2012_2_6.pdf
Майстренко Г. В. Науково-методичні основи викладання перспективи на уроках образотворчого мистецтва в контексті дизайн-освіти [Електронний ресурс] / Г. В. Майстренко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2007. - № 31. - С. 128-130. - Бібліогр.: 2 назв. - укp. - Режим доступу: /articles/2006/
Рощенко О.Г. Діалектика міфологеми і нова міфологія музичного романтизму: Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / О.Г. Рощенко ; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2006. — 33 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06rogmmr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Федь І.А. Трансцендентальні та культурологічні виміри феномену української ікони: Автореф. дис... д-ра філософ. наук: 17.00.01 / І.А. Федь ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — К., 2006. — 32 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06fiafui.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Яковець І. О. Фрактал - математика мистецтва. Дослідження природності фрактальних проявів [Електронний ресурс] / І. О. Яковець, О. О. Лясковська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура . - 2011. - № 2. - С. 166-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2011_2_40.pdf

Електронні документи:
Образотворче мистецтво, дизайн, педагогічний досвід: проблеми та їх вирішення : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 5 листоп. 2012 р. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – 110 с. - Режим доступу: http://confcontact.com/20121105/2012_art_maket.pdf
http://time-is-math.ucoz.ru/pozaklasna_r/Zaxid_m/bjulleten.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/1587/1/07olokpd.pdf
http://www.mao.kiev.ua/jscans/2009-1-balashevitsh.pdf

.: Розділ: Математика :: 23.04.2014 08.58.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.250403 seconds