Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Оля із міста: Одесса :: Запитання: 35111  
Оля запитує:
Доброго дня. Необхідна ваша допомога. Потрібні матеріали по даній темі : " Втручання у внутрішні справи держави міжнародними організаціями та іншими державами".Наперед дякую.
Наша відповідь:
Олю, добридень! Спробуйте опрацювати наступні джерела:

Гайдуков Л. Ф., Кремень В. Г., Губерський Л. В. та ін. Міжнародні відносини і зовнішня політика. - К.: Либідь, 2001.

Глазунова, Е. Н. США и государственный переворот в Иране 1953 года [Текст] / Е. Н. Глазунова // Новая и новейшая история. - 2013. - № 3. - С. 100-117.

Закон України "Про основи національної безпеки України" // Відомості Верховної Ради. - №39. - 2003.

Клименко О. Фабрика думок : вплив неурядових організацій на політику демократичних держав (громадські організації; політичне консультування; наукові дослідження; розробка політичних технологій; консультативно-аналітична інформація) / О. Клименко // Політичний менеджмент.- 2007.- № 2. - С. 90-99.

Мальський М. 3., Мацях М. М. Теорія міжнародних відносин: підруч. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 461 с.

Максименко С. Європейський суд з прав людини: захист прав людини чи втручання у внутрішні справи держави [Текст] / Максименко С. // Людина і політика. - 1999.-N5. - С.53-54

Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): навч. посіб. / За ред. М. 3. Мальського, Ю. М. Мороза. - Л., 2002. - С. 315.

Пироженко В. Євроатлантичні цінності й місіонерство США : конфлікт ідеалів та національних інтересів (політика США; зовнішня політика; втручання в суверенні справи держав; національні інтереси) / В. Пироженко // Політичний менеджмент.- 2007.- № 2. -С. 123-136.

Політологія: посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - К.: "Академія", 2000. - С.292-315.

Цыганков А. П., Циганков П. А. Социология международных отношений. - М.: Аспект Пресе, 2006.

Булгакова М. Втручання у внутрішні справи держави
http://newsplot.org/id/2014/01/18/vtruchannya-u-vnutrishni-spravi-derzhavi/

Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государствhttp://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/internal_affairs_decl.shtml

Міжнародні відносини та зовнішня політика держави. Україна у світовій спільноті
http://referatu.net.ua/referats/207/16442

Основні принципи міжнародного публічного права, їх значення в системі права
http://ua.textreferat.com/referat-16624-2.html

Правова аналітика "Євромайдану": втручання у внутрішні справи держави та відповідальність держав на міжнародному рівні
http://www.hreuc.com/ukr/news/news_2223.html

Принцип невтручання у внутрішні справи
http://pidruchniki.com/1652020546675/pravo/printsip_nevtruchannya_vnutrishni_spravi

Принципи міжнародного права
http://buklib.net/books/29638/

Принцип невтручання у внутрішні справи держав
http://ibib.ltd.ua/printsip-nevtruchannya-vnutrishni-spravi.html

Система міжнародного права.
http://lektsiopedia.org/ukr/lek-4741.html

Теорія держави і права: підруч. / Скакун О.Ф.
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-687.htm

Чекаленко Л. Пошук прийнятних моделей взаємовідносин суверенної держави і міжнародних організацій
http://personal.in.ua/article.php?ida=160

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 16.10.2014 14.30.00 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.242321 seconds