Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Ольга із міста: Львів :: Запитання: 35559  
Ольга запитує:
Доброго вечора! Яку літературу можна знайти з питання україно - сербських культурних відносин, в контексті музичних традицій обох країн.Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:

1. Гуць, М. В. Сербо-хорватська народна пісня на Україні / М. В. Гуць ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. - К. : Наукова думка, 1968. - 206 с.
2. Колибанова, К. В. З історії українсько-сербських культурних зв’язків XVIII-XIX ст. // VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура». — К.; Х., 1997. — С. 249-251.
3. Колибанова, К. В. Українсько-сербські культурні зв’язки XVIII сторіччя / К.В. Колибанова; АН України. Ін-т історії України. — К., 1993. — 125 с.
4. Корнійчук, В. Серболужицькі та українські гімни XIX століття : (Типологія жанру). // Питання сорабістики. — Львів, 1999. — С. 106-114.
5. Круль П. Ф. Специфіка виникнення та формування народної музично-виконавської культури Галицького регіону Карпат / П. Ф. Круль, І. П. Теуту // Карпатський край . - 2013. - № 1. - С. 190-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/kkr_2013_1_25.pdf
6. Микитенко, О. Етнофольклорний аспект діалогу культур: серби в Україні та українці в Сербії. // Міжнародний конгрес україністів. Другий міжнародний конгрес україністів, Львів, 22-28 серпня 1993 р. — Львів, 1994. — С. 269-275.
7. Онищенко А. С. Центр украинско-сербского культурного сотрудничества: аспекты создания, перспективы исследований / А. С. Онищенко, Н. Г. Солонская, Д. В. Айдачич // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития . - 2005. - вып. 3. - С. 335-343. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bnan_2005_3_34.pdf
8. Павлюченко, О. В. Серби та Чорногорці в Україні (XIX – початок XX ст.) : біогр. слов. / О. В. Павлюченко; НАН України, Ін-т укр. археол. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — К. : Софія, 2009. — 177 с.
9. Пащенко Є.М. Сто років у Подунав’ї: Українсько-сербські зв’язки доби бароко. – К., 1995. – 351 с.
10. Пащенко, Є. М. Українсько-сербські літературні і культурні зв’язки доби бароко. XVII-XVIII ст. (Контакти, типологія, стилістика) : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра іст. наук. 07.00.01 / Є.М. Пащенко; Київ. держ. ін-т культури. — К., 1996. — 48 с.
11. Попович, Л. Становлення і перспективи розвитку українознавчих студій у Сербії. // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи. — К., 2001. — С. 194-197.
12. Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях, 1837–2004: Матеріали до бібліографії / Уклад.: Д. Айдачич та ін. – К., 2005. – 265 с.
13. Сибінович, М. Один погляд на сербсько-українські взаємини. // Слов’янський світ. — К., 1997. — Вип. 1. — С. 110-115.
14. Стеблій Ф.І. Західноукраїнські землі в культурних зв’язках України з південними слов’янами кінця XVIII – першої половини XIX ст. // З історії міжслов’янських зв’язків. – К., 1983. – С. 96–120.
15. Українсько-сербські історико-культурні взаємозв’язки: Каталог книжкової виставки з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Уклад.: І.Д. Войченко та ін. – К., 2005. – 109 с.
16. Устименко-Косоріч О. А. Порівняльний аналіз змісту підготовки баяністів-акордеоністів у вищих мистецьких закладах Сербії й України / О. А. Устименко-Косоріч // Освіта та педагогічна наука . - 2014. - № 1. - С. 57-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/OsDon_2014_1_9.pdf
17. Устименко-Косоріч О. А. Сербська баянно-акордеонна школа: історія та сучасність : монографія / О. А. Устименко-Косоріч; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ : ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка", 2013. - 351 c. - Визначено освітньо-педагогічні новації сербських колег з перспективою подальшого запровадження їх педагогічного досвіду в систему української музичної освіти.
18. Устименко-Косоріч О. А. Становлення та розвиток сербської баянно-акордеонної школи (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / О. А. Устименко-Косоріч; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ, 2014. - 44 c. - Виявлено спільні та відмінні характеристики в системах підготовки баяністів-акордеоністів Сербії та України, узагальнено прогресивний досвід у сфері підготовки фахівців до виконавсько-педагогічної діяльності в Сербії, показано можливості його використання в Україні.
19. Художні та наукові картини світу ХХ століття : Моногр. / ред.: І. М. Юдкін; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського, Укр. ком. славістів. - К., 2006. - 185 c. - (Комплекс. дослідж. духов. культури слов'ян; Вип.2). - Розглянуто міфологічні уявлення, пов'язані з народними музичними інструментами у сербській традиційній художній картині світу, етапи зародження та розвитку кобзарської школи на Волині.

.: Розділ: Музика :: 26.11.2014 19.12.46 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
   

Generated in 0.218956 seconds