Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45736
   


Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 35746  
Оля запитує:
Доброго дня. Я пишу роботу на тему: "Забобони та прикмети в житті християнина". Допоможіть, будь ласка віднайти таку інформацію: 1. Українські забобони та прикмети (з поясненням звідки виникли) 2. обрядовірство (церковні забобони, пов"язані із таїнствами шлюбу, хрещення, поховання,церковних свічок, хрестів...) 3. українські свята та язичництво (пояснення язичницьких звичаїв у християнських святах) 4. забобони певних професій, стосовно грошей, золота, води, значееня підкови та інших оберегів 5. про домовика і звідки він узявся 6. гадання на Білії. Буду Вам дуже вдячна!)
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо загальні матеріали з Вашої теми.
По всім 6 конкретним темам рекомендуємо надавати окремі запити, згідно з правилами віртуальної довідки: http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/rule.php

1. Борисенко В . Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової культури українців : навч. посіб. / Валентина Борисенко. — К. : Унісерв, 2000. — 191 с.
2. Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов / Н.Н. Велецкая. — М. : Наука, 1978. — 239 с.
3. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К., 1993.
4. Данилюк А .Г. Українська хата / А. Данилюк. — К., 1991. — 110 с.
5. Катрій о. Юліан Я. Наша християнська традиція / о. Юліан Я. Катрій. - 2-ге вид., випр. та доп. - Л. : Вид-во Отців Василіян "Місіонер", 1999. - 394 c. - (Укр. духов. б-ка). - Бібліогр.: с. 375-379. – [Розглянуто християнську спадщину Східної Церкви, а також становлення української Церкви. Описано життя давніх християн, детально охарактеризовано християнські звичаї, обряди та практику духовного життя]
6. Колодний А. Україна в її релігійних виявах. Монографія / Колодний Анатолій. – Львів : СПОЛОМ, 2005. – 336 с.
7. Кондратович О. Українські звичаї : Народини. Коса ж моя... / Олександра Кондратович — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. — 240 с.
8. Український християнський обряд. – К. : Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, 1997. –
9. Чеховський І .Г. Демонологічні вірування і народний календар українокарпатського регіону / І. Г. Чеховський. — Чернівці : Зелена Буковина, 2001. — 303 с.
10. Шевченко Н. Ф. Психологічна специфіка марновірств / Н. Ф. Шевченко // Наука і освіта. - 2012. - № 6. - С. 223-228. - Бібліогр.: 23 назв.
*****
11. Борисенко В. Вірування у повсякденному житті українців на початку ХХІ століття / В. Борисенко // Етнічна історія народів Європи . - 2003. - Вип. 15. - С. 4–10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2003_15_3.pdf
12. Зеленяк Е. С. Оцінка доказів у період забобон та міфологічних вірувань / Е. С. Зеленяк // Форум права . - 2012. - № 1. - С. 339-343. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_1_54.pdf
13. Липка О. Р. Відповідь християнства на моральний занепад українського суспільства / О. Р. Липка // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Історичне релігієзнавство . - 2012. - Вип. 6. - С. 201-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NznuoairD2009_2012_6_21.pdf
14. Мисько Ю. Відображення пережитків язичницьких вірувань населення Буковини в церковних документах XVIII–ХІХ ст. / Ю. Мисько, М. Чучко // Етнічна історія народів Європи . - 1999. - Вип. 2. - С. 89–92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_1999_2_22.pdf
15. Савченко А. А. Релігійні вірування: міфи та реальність / А. А. Савченко // Культура України . - 2012. - Вип. 39. - С. 98-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ku_2012_39_15.pdf
16. Тупик О. Синтез язичницьких і християнських традицій у релігійній культурі українців на сучасному етапі / О. Тупик // Етнічна історія народів Європи . - 2000. - Вип. 7. - С. 54–58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2000_7_14.pdf
17. Українські традиції: Звичаї та обряди. - Режим доступу: http://traditions.org.ua/zvychai-ta-obriady/vesilni-obriady/68-vesillia-stsenarii-vesillia
****
18. Пропонуємо ознайомитися з повнотекстовим архівом номерів журналу «Народознавчі зошити» за 2008-2013 роки. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=NaZo

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 17.12.2014 12.19.45 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
   

Generated in 0.243654 seconds