Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Любов із міста: Перечин :: Запитання: 35813  
Любов запитує:
Доброго дня! Надішліть, будь ласка, електронну адресу джерел (для перегляду або скачування) до теми "Дієслова мовлення та мислення в сучасній українській літературній мові". Дякую.
Наша відповідь:
Любо, добрий дань! Радимо переглянути такі джерела інформації:

ВОЗНИЙ Т.М.СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДІЄСЛІВНОГО СЛОВОТВОРУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine2-4.pdf


Гірняк С.П. Структурно-семантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мові ХIХ-ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С.П. Гірняк ; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 1999. — 23 с. — укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(<.>K=ДІЄСЛОВА$<.>*<.>K=МОВЛЕННЯ$<.>)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20


Дієслово в сучасній українській літературній мові (лекція)
http://5ka.at.ua/load/movoznavstvo/dieslovo_v_suchasnij_ukrajinskij_literaturnij_movi_lekcija/41-1-0-25321

Дієслово в діловому мовленні
http://pidruchniki.com/1846080247617/dokumentoznavstvo/diyeslovo_dilovomu_movlenni


Дишлева С.М. АДВЕРБІАЛЬНА ДИСТРИБУЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП УКРАЇНСЬКИХ ДІЄСЛІВ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук. – Київ, 2008. – 20 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/320/3/Dyshleva.pdf

КОВАЛЕНКО Р.О.СИНОНІМІКА КОНСТРУКЦІЙ З ДІЄСЛОВАМИ МИСЛЕННЯ
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine34-9.pdf

Навальна Марина. ЛЕКСЕМИ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА.
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/49

Пашковська Г.О. Походження й семантичний розвиток українських дієслів та фразеологізмів на позначення процесів мовлення: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Г.О. Пашковська ; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2008. — 20 с. — укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(<.>K=ДІЄСЛОВА$<.>*<.>K=МОВЛЕННЯ$<.>)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20

Щепка Оксана.ДІЄСЛОВА З КОМПАРАТИВНОЮ СЕМАНТИКОЮ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
http://litmisto.org.ua/?p=8668

Ніколаєва Н. Г. Семантико-синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Ніколаєва Н. Г. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 27 с.

Омельчук, С. Дієслова у формулюваннях умови дослідницьких завдань з морфології української мови / Сергій Омельчук // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 2. - С. 13-17.

Пашковська Г. О. До питання класифікації дієслів мовлення [Текст] /Г. О. Пашковська // Мова і культура. – К., 2005. – С. 122–130.

Пашковська Г. О. Походження й семантичний розвиток українських дієслів та фразеологізмів на позначення процесів мовлення [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Пашковська Галина Олексіївна ; НАН України, Ін-т мовознав.ім. О. О. Потебні. – К., 2008. – 270 с.

Паньков, Микола Іванович. Семантична структура дієслів мовлення в сучасній українській літературній мові / М. І. Паньков // Записки з загальної лінгвістики . – 2001 . – Вип.3 . – С. 101-107.

Русанівський В.М. Структура українського дієслова. – К.: Наукова думка, 1986.

Сікорська, Зінаїда. Дієслово у сфері професійного мовлення [Текст] / З. Сікорська // Дивослово. - 2011. - № 5. - С. 30-34.

.: Розділ: Тексти книг :: 26.12.2014 13.41.01 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.237473 seconds