Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45727
   


Автор вопроса: Ірина из города: с. Воля-Блажівська :: Вопрос: 36055  
Ірина спрашивает:
Прошу допомогти з матеріалами для майстер-класу на тему "Самостійна робота на уроках математики в початкових класах". Буду вдячна.
Наш ответ:
Доброго дня Ірино!Пропонуємо Вам інформацію на сайтах та в традиційній літературі.Під час використання джерел зверніть увагу на бібліографічні посилання
Васько О. О. Методи активного навчання в медико-математичній підготовці майбутніх учителів початковихкласів [Електронний ресурс] / О. О. Васько, К. В. Соловйова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології . - 2014. - № 4. - С. 315-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pednauk_2014_4_40.pdf
Гаєвець Я. С. Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у навчанні молодших школярів розв'язувати сюжетні математичні задачі [Електронний ресурс] / Я. С. Гаєвець //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 110. - С. 194-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_110_56.pdf
ЗАНЯТТЯ №3. Тема. Організація навчання математики у початкових класах.
http://socgum.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=574&Itemid=0
Інноваційні технології навчання математики у початкових классах/Фадєєва Т. О: бібліогр.: 61 назв. . – Режим доступу:
http://www2.kspu.kr.ua/psiholog/download/library/inovatsiini_tehnologii_navch_mat_u_poch_classah.pdf
Корінчук Н. Ю. Формування математичних компетентностей у майбутніх учителів початкових класів[Електронний ресурс] / Н. Ю. Корінчук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах . - 2014. - Вип. 34. - С. 199-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pfto_2014_34_30.pdf
Лодатко Є. О. Математична культура вчителя початкових класів в умовах упровадження нового стандарту загальної початкової освіти [Електронний ресурс] / Є. О. Лодатко // Наукова скарбниця освіти Донеччини . - 2012. - № 3. - С. 105-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nsod_2012_3_25.pdf
Методична скарбничка для позакласної роботи з математики в початковій школі./ І.В.Божко, І.В.Ющенко
http://kharkovsc119.ucoz.ru/_ld/2/217_poch_school.pdf
Молодь і ринок №9 (116), 2014 УДК 371.3:51 ОСОБЛИВОСТІ . [Любов Білецька, Руслан Білецький, ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС
ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ..]
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
математики в початкових класах, з'ясувати суть ... проблемні ситуації, самостійна робота, запитання ... Також на уроках математики під час організації.
Методика організації самостійної роботи на уроках математики в початкових класах. – Режим доступу:
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635a2ad68a5d53a88521206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635a2ad68a5d53a88521206c37_2.html
Міськова Н. М. Сучасні технології навчання математики у підготовці студентів педагогічних факультетів [Електронний ресурс] / Н. М. Міськова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти . - 2014. - Вип. 9. - С. 43-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ozfm_2014_9_15.pdf
Орел Л. О. Формування позитивної мотивації самостійної роботи з математики майбутніх учителівпочаткових класів [Електронний ресурс] / Л. О. Орел // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 6. - С. 153-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2013_6_29.pdf
Організація самостійної роботи на уроках у початковій школі. – Режим доступу:
http://ua-referat.com/Організація_самостійної_роботи_на_уроках_у_початковій_школі
Приймак О. П. Формування загальнонавчальних умінь та навичок у першокласників на уроках математики [Електронний ресурс] / О. П. Приймак // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти . - 2014. - Вип. 8. - С. 168-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ozfm_2014_8_51.pdf
Приймак О. П. Прийоми роботи, що сприяють засвоєнню учнями початкових класів таблиць арифметичних дій на позакласних заняттях з математики [Електронний ресурс] / О. П. Приймак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка . - 2008. - Вип. 11. - С. 195-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoapp_2008_11_25.pdf
Рехтета Л. О. Активізація творчої діяльності учнів початкових класів на уроках математики [Електронний ресурс] / Л. О. Рехтета // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 1.40. - С. 166-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmdup_2013_1.40_41.pdf
Розвиток пізнавальної самостійності на уроках математики в початковій школі. – Режим доступу:
http://ua.textreferat.com/referat-13145-1.html
Самостійна робота учнів початкових класів на різних уроках. – Режим доступу:
http://ozytuchischool.at.ua/index/samostijna_robota_uchniv_pochatkovikh_klasiv_na_riznikh_urokakh/0-18
Силюга Л. Реалізація технології розвивального навчання Л. В. Занкова у процесі вивчення математики упочаткових класах [Електронний ресурс] / Л. Силюга // Молодь і ринок . - 2014. - № 7. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2014_7_12.pdf
УРОК. САЙТ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: Математика
http://www.yrok.net.ua/load/rozrobki_urokiv/matematika/39
Форми роботи на уроках математики в процесі вирішення текстових завдань Базарнова Катерина Миколаївна
http://ua-referat.com/Форми_роботи_на_уроках_математики_в_початкових_класах_у_процесі_рішення_текстових_завдань
Шевчук І. Активізація мислення учнів початкових класів на уроках математики [Електронний ресурс] / І. Шевчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2012. - № 43(2). - С. 105-112. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2012_43(2)__17.pdf
Шевчук І. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку міркувань в учнів початкових класів на урокахматематики [Електронний ресурс] / І. Шевчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2013. - № 46. - С. 56-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2013_46_11.pdf
Шкільова Г. М. Організація дослідницької діяльності молодших школярів на уроках математики [Електронний ресурс] / Г. М. Шкільова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах . - 2014. - Вип. 36. - С. 535-541. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pfto_2014_36_77.pdf
Шкільова Г. М. Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у викладанні галузі "математика" [Електронний ресурс] / Г. М. Шкільова // Наука і освіта . - 2014. - № 2. - С. 107-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NiO_2014_2_24.pdf
Богданович, М. В. Урок математики в початковій школі : посіб. для вчителя. - К. : Рад. шк., 1990. - 187 с.
Гаманюк, О. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках математики у початковій школі// Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. - Процес творчості у науково-педагогічному просторі : присвяч. 80-ти річчю з дня народження Б.І.Коротяєва. - Вип. 44. - С.117-122
Кочина Л. Особливості побудови уроку математики в початкових класах // ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2006 . - № 7. - С.27-32.
Кочина Л. Особливості побудови уроку математики в початкових класах // ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2006 . - № 8. - С.22-24.
Пермінова, І. Ефективність використання нових інформаційних технологій на різних етапах уроку математики в початковій школі // ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2011 . - № 11. - С.21-25
Прищенко, М. Нестандартні уроки з математики у початкових класах // ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2009 . - № 3. - С.35-39.
Шевчук, І. Використання інтерактивних технологій на уроках математики в початкових класах // ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2005 . - № 8. - С.33-35.

.: Раздел: Математика :: 6.02.2015 21.51.10 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
   

Generated in 0.431191 seconds