Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Ирина із міста: Херсон :: Запитання: 36132  
Ирина запитує:
Помогите, пожалуйста, подобрать список литературы к теме "Лексико-семантичні та структурні особливості концепту ПРИРОДА в англомовному художньому дискурсі".
Наша відповідь:
Добрый день, Ирина!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
Александрук І. В. Вербалізація можливих світів у жанрі фентезі (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / І. В. Александрук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2011. - 20 c.
Алексенко В. Ф. Концепція "натури" в художній системі англійського сентименталізму : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / В. Ф. Алексенко ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімф., 2013. - 20 c.
Вісник Київського національного лінгвістичного університету / ред.: І. Р. Буніятова. - К., 2007. - 153 с. - (Філол.; Т. 10, N 2).
Головня А.В. Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / А.В. Головня ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08gavprk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Пасічник Г.П. Лексико-семантичні та структурні особливості тематично-описового дискурсу "природа" у творах англійських письменників XVIII - початку XX століття : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Г.П. Пасічник ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05pgppps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Пасічник Г. П. Опис пейзажу в англомовному художньому дискурсі XVIII - початку XX століть: автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Г. П. Пасічник ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2011. — 21 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11PGPAHD.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Пасічник Г. П. Смислові трансформації субординаційних лексем у художньому концепті "опис природи" в англійському романі / Г. П. Пасічник // Зап. з ром.-герм. філол. - 2006. - Вип. 17. - С. 173-179.
Пилячик Н. Є. Вербалізація концепту ЯВИЩА ПРИРОДИ засобами сучасної англійської мови [Електронний ресурс] / Н. Є. Пилячик // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Філологія. Мовознавство. - 2011. - Т. 148, Вип. 136. - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdufm_2011_148_136_10.pdf.
Пилячик Н. Є. Семантико-когнітивна об'єктивація фреймового концепту ЯВИЩА ПРИРОДИ в англійській та українській мовах [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Пилячик Наталія Євгенівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 19 с.

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 18.02.2015 18.38.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.265108 seconds