Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Олена із міста: Харьков :: Запитання: 36437  
Олена запитує:
допоможіть знайти літературу на такі запитання: 1. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку молочного скотарства в Україні. 2. Державна підтримка в системі заходів підвищення прибутковості виробництва молока. 3. Упровадження ресурсозбереження в молочному скотарстві як напрямок підвищення його прибутковості.
Наша відповідь:
Олено, добрий день! За умовами нашої віртуальної довідки кожний запит може містити лише одне запитання. У вас їх три. Даємо відповідь на перше запитання.

Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / [Присяжнюк М. В., Зубець М. В., Саблук П. Т. та ін.]; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. - К.: ННЦІАЕ, 2011. - 1008 с.

Агробізнес : проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку : [Колективна монографія ] / за заг. ред. Г.Є. Жуйкова, Я.В. Сухій, В.С. Ніценка. - Книга 2. - Одеса : ТОВ"Лерадрук", 2012. -656 с.

Барилович О. М. Стан, проблеми та перспективи розвитку молочного скотарства. / О. М. Барилович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес . - 2013. - Вип. 181(6). - С. 64-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_econ_2013_181(6)__11.pdf

Береговий, К. В. Розвиток скотарства як один із основних шляхів вирішення продовольчої безпеки України / К. В. Береговий // АгроСвіт : науково-практичний журнал / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України,ТОВ "ДКС Центр". - К. - 2012. - № 22 - С.44-47.

Васильченко О. М. Розвиток молочного скотарства в контексті інтеграції України у світову економіку (Черкащина; економіка АПК; агрофірма Маяк)
/ О. М. Васильченко // Економіка АПК 2008 р. № 2. - С. 34-36.

Канінський П.К. Молочне скотарство Полісся: стан і перспективи розвитку. Монографія / П.К. Канінський, П.В. Шваб. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2009. - 236 с.

Краевский С. Молочные реки второго сорта / С. Краевский // Реал. - 2012. - № 37.

Маслак О. СкотарствоУкраїни : реалії сьогодення / О. Маслак // Агробізнес сьогодні. - 2012. - № 3 (226).

Зубченко, В. В. Сучасний стан та тенденції розвитку молочного скотарства [Текст] / В. В. Зубченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 6. - С. 139-142.

Цимбал В.О. Шляхи подолання кризи в молочній галузі / В.О. Цимбал // Агроінком - 2010. - № 1-3. - С. 21-28.

Червінська Л.П. Інноваційні аспекти та перспективи розвитку молочного скотарства / Л.П. Червінська, Ю.П. Козак // Пробл. науки. - 2009. - № 1. - С. 20-26.

Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку (дипломна робота)
http://www.bestreferat.ru/referat-104255.html

ДИНАМІКА, ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/644.pdf

МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ : ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
http://www.kdu.edu.ua/statti/2012-3-1(74)/148.pdf

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ "ВІДРОДЖЕНЕ СКОТАРСТВО"
http://naas.gov.ua/content/skotar.pdf

ПРОБЛЕМИ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/888

РОЗВИТОК МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ
http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/6.1/199.pdf

Скотарство України: реалії сьогодення
http://www.agro-business.com.ua/2010-06-11-12-52-32/878-2012-02-17-12-39-42.html

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
http://forum.mnau.edu.ua/index.php?topic=529.0

СТАН РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2069

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_127/08.pdf

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ
http://www.znau.edu.ua/visnik/2011_2_2/3.pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
http://ipdo.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=&lang=ru

.: Розділ: Зоологія. Тваринництво :: 26.03.2015 13.11.10 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.224601 seconds