Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44915
   


Автор запитання: Ольга із міста: Суми :: Запитання: 36579  
Ольга запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему: Зв'язок інтегральної формули Коші з функцією Жуковського. Застосування функції Жуковського в сучасних технологіях. Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Батир Е. І. Малі коливання зчленованих гіростатів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Е. І. Батир ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. — Сімф., 2011. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11BEIKZG.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Бернацька Ю. М. Елементи теорії функцій комплексної змінної : навч. посіб. / Ю. М. Бернацька ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К., 2008. - 143 c.
Ільченко О. Формула Коші зображення розв’язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння з інтегралом Скорохода [Електронний ресурс] / О. Ільченко, Ю. Мосеєнков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. - 2014. - Вип. 1. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKNU_Mat_2014_1_11.pdf.
Мельник Т. А. Курс лекцій з комплексного аналізу [Електронний ресурс] / Т.А. Мельни к. – Режим доступу: http://www.mechmat.univ.kiev.ua/dload/pos/konspect-melnyk.pdf.
Ольшанський С. В. Розв'язання задач динаміки сферичного тіла змінної маси : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / С. В. Ольшанський ; НАН України ; Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2011. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11OSVTZM.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Фаіз Абдулла Салім Мохаммед. Метод визначення нелініних аеродинамічних характеристик профіля зі струменевим закрилком : Автореф. дис... канд. техн. наук : 05.07.01 / Фаіз Абдулла Салім Мохаммед; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х., 2004. - 22 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04fsmpsz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Додатково див.відповідь на запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання -35968.

.: Розділ: Математика :: 13.04.2015 10.13.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.208572 seconds