Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45079
   


Автор запитання: марія із міста: київ :: Запитання: 36649  
марія запитує:
допоможіть знайти якусь літературу про фольклор м. Олександрія,кіровоградської області
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Олександрівщина. Минуле. Сучасне. Майбутнє : матеріали конф.-презентації, трав., 2008 р., Кіровоград / уклад.: В. В. Біло шапка ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка, Кіровогр. обл. орг. Всеукр. спілки краєзнавців, Олександр. район. краєзн. музей. - Д. : АРТ-ПРЕС, 2008. - 188 c.
Павлов О. Вербальна магія українців : Наук. та навч.-метод. матеріали до курсів: фольклор, етнографія, звичаєве право, л-ра, мовознав., філос., філософ. антропологія / О. Павлов, Т. Полковенко, В. Фісун; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : Б-ка українця, 1998. - 96 c. - (Фольклор. Етнографія. Звичаєве право; Вип. 1).
Пісні записані на Кіровоградщині [Текст] : збірка / передм., упоряд. Г. Самаріна. - Кіровоград : Б.в., 1958. - 77,[2] с.
Росовецький С. К. Український фольклор у теоретичному висвітленні [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закл. / С. К. Росовецький ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : [б.в.], 2008. - 623 с.
Руснак І. Є. Український фольклор : навч. посіб. / І. Є. Руснак. - 2-е вид., стер. - К. : Академія, 2012. - 300 с. - (Альма-матер).
Семеног О. М. Український фольклор [Текст] : навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. М. Семеног. - Глухів : РВВ ГДПУ, 2004. - 256 с.
Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування [Текст] : монографія / Микола Дмитренко [та ін.] ; [за ред. М. К. Дмитренка] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Від. фольклористики. - Київ : Паливода А. В., 2014. - 251 с.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 18.04.2015 11.46.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.310159 seconds