Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45786
   


Автор запитання: Екатерина із міста: Киев :: Запитання: 36808  
Екатерина запитує:
Здравствуйте! Здравствуйте! Моя тема - Культура кельтского язычества. Пожалуйста, порекомендуйте мне книжные источники. Заранее благодарю.
Наша відповідь:
Добрый день, Екатерина!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
Бондаренко Г. В. Повседневная жизнь древних кельтов / Г. В. Бондаренко. - М. : Молодая Гвардия, 2007. - 396 с.. - (Живая история: Повседневная жизнь человечества).
Вильсон Дэвид М. Англосаксы. Покорители кельтской Британии : пер. с англ. / Дэвид М. Вильсон. - М. : Центрполиграф, 2004. - 524 с.
Зарубежная литература средних веков : латин., кельт., скандинав., прованс., фр. лит. : [учеб. пособие для студентов филол. спец. пед. ин-тов] / сост. Б. И. Пуришев.— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1974. — 399 с.
Історія українського мистецтва : у 5 т. Т. 1 : Мистецтво первісної доби та стародавнього світу / ред.: Р. Михайлова, Р. Забашта ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2008. - 709 c.
Казакевич Г. М. Кельти: традиційна культура та соціальні інститути : монографія / Г. М. Казакевич. - К. : Фітосоціоцентр, 2006. - 260 c.
Казакевич Г. М. Кельти за межами "кельтського світу": моделі етнокультурної взаємодії на периферії латенської культури / Г. М. Казакевич // Археологія. - 2007. - № 4. - С. 87-96.
Казакевич Г. М. Кельти на землях України: археологічна, мовна та культурна спадщина / Г. М. Казакевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К. : С.Наливайко, 2010. - 304 c.
Казакевич Г. Кельтська "держава" у Фракії та її можливі зв’язки з Північним Причорномор’ям у ІІІ ст. до н. е. [Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Етнічна історія народів Європи. - 2014. - Вип. 44. - С. 5–12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2014_44_3.pdf.
Казакевич Г. Кельтська спадщина Південно-Східної Європи: погляд лінгвіста [Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Етнічна історія народів Європи. - 2013. - Вип. 41. - С. 142–145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2013_41_24.pdf. - Рецензія на книгу: Фалилеев А. И. Selecta Celto-Balkanica / А. И. Фалилеев ; Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 228 с.
Казакевич Г. Кельтські мотиви в історичних переказах Закарпаття [Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Етнічна історія народів Європи. - 2005. - Вип. 19. - С. 25–30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2005_19_6.pdf.
Казакевич Г. Кельтський компонент в етнічних процесах на території України у другій половині І тис. до н.е. [Електронний ресурс] / Г. Казакевич // Етнічна історія народів Європи. - 2009. - Вип. 28. - С. 5–13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eine_2009_28_3.pdf.
Кельтская мифология : энциклопедия / [пер. с англ. С. Головой, А. Голова]. — [М.] : Эксмо, 2003. — 638, [1] с.
Колесник О. С. Спроба порівняльного аналізу деяких архетипів кельтської та давньоіндійської культур / О. С. Колесник // Наук. зап. НаУКМА. Теорія та історія культури. - 2000. - Т. 18. - С. 41-45.
Ластовський В. В. Історія ніколи не закінчується: пам’ятки кельтської спадщини в історії України [Електронний ресурс] / В. В. Ластовський // Праці Центру пам'яткознавства. - 2012. - Вип. 21. - С. 299-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pcp_2012_21_31.pdf.
Маккалох Д. А. Религия древних кельтов / Д. А. Маккалох. - М. : Центрполиграф, 2004. - 808 с.
Месі Е. Легендарна Ірландія : мандрівка по кельт. пам’ятках і міфах / з англ. пер. О. Мокровольський. — К. : Юніверс, 2006. — 279 с.
Росс Э. Кельты-язычники : быт, религия, культура [Текст] = Everyday life of te pagan celts / пер.с англ. Н. Ю. Чехонадской. - М. : Центрполиграф, 2005. - 254,[1]с.
Фалилеев А.И. Selecta Celto-Balkanica / А. И. Фалилеев ; Институт лингвистических исследований РАН. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 228 с.
Широкова Н. С. Древние кельты на рубеже старой и новой эры / Н. С. Широкова ; ЛГУ. — Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. — 219 с.
Широкова Н. С. Культура кельтов и нордическая традиция античности / Н. С. Широкова. — Спб. : Евразия, 2000. — 349, [1] с. : ил. — (Barbaricum).

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 6.05.2015 19.54.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.237203 seconds