Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45389
   


Автор запитання: Наташа із міста: Київ :: Запитання: 3745  
Наташа запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію про причини та умови злочинності!!!!
Наша відповідь:
1. Баулин, Юрий Васильевич Обстоятельства, исключающие преступность деяния/ Юрий Баулин,. - Харьков: Основа, 1991. -359,[1] с.; 22 см. -Библиогр. в примеч.: с. 330-360
2. Аналіз стану злочинності в Україні за 2002 рік та прогноз на 2003 рік : Аналітичний огляд/ Ред. Я. Ю. Кондратьєв; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України, НДІ проблем боротьби зі злочинністю. -Київ, 2003. -23 с.: табл.
3. Шакун, Василь Іванович Суспільство і злочинність/ Василь Шакун,. -К.: Атіка, 2003. -782,[1] с.: табл.. -Бібліогр.: с. 774-782
4. Фролова, Олена Григорівна Злочинність і система кримінальних покарань (соціальні, правові та кримінологічні проблеми й шляхи їх вирішення за допомогою логіко-математичних методів) : Навч. посіб. для студ. вуз./ Олена Григорівна Фролова,. -К.: АртЕк, 1997. -205, [1] с.: іл.. -Бібліогр.: с.9
5. Долгова, Азалия Ивановна Социально-психологические аспекты преступности несовершеннолетних/ А. И. Долгова,. -М.: Юрид. лит., 1981. -159 с.
6. Павловський М.
Витоки корупції та організованої злочинності - у хибній ідеології реформ/ М Павловський // Віче. -1997. -№ 9. - С. 3-17
7. Победа Н.
Мотивация молодежной преступности и проблемы социальной реабилитации осужденных женщин/ Н.Победа // Юридический вестник. -1997. -№ 3. - С. 87-96. -Бібліогр.8 назв.
8. Литвак О.
Про причини зростання злочинності та умови, що цьому сприяють:Деякі концептуальні положення/ О Литвак // Віче. -1997. -№ 11. - С. 57-65
9. Язкиів Д.
Міжнародна злочинність : яка вона є/ Д.Язкиів // Міліція України. -1998. -№ 2. - С. 28-29
10. Даньшин І.
Організована злочинність: (поняття, кримінологічна характеристика, чинники, шляхи протидії)/ І.Даньшин // Вісник Академії правових наук Україні. -1998. -№ 1. - С. 100-110
11.Голіна В.
Рецедивна злочинність в України: причини та попередження/ В.Голіна // Вісник Академії правових наук України. -1999. -№ 1. - С. 189-196
12. Зиядова Д.
Почему подросток совершает преступление?/ Д. Зиядова // Воспитание школьников. -2002. -№ 8. - С. 17-21
13. Салков Е.В.
Маргинальность и преступность/ Е.В.Салков // Социологические исследования. -2000. -№ 4 . - С. 43-47

14. Кузьмічов В.
Нові види злочинної діяльності: їх аналіз/ В.Кузьмічов // Право України. -2000. -№ 10. - С. 110-112

15. Мельник М.
Корупційні злочини: сутність і поняття/ М.Мельник // Право України. -2000. -№ 11. - С. 126-130

16. Романков Л.
Организованная преступность: откуда она у нас взялась и что с ней делать?/ Л.Романков // Звезда. -2001. -№ 3. - С. 182-187
17. Волобуєв А.
Про деякі стандарти злочинної поведінки в технології організованої економічної злочинності/ А.Волобуєв // Вісник Академії правових наук України. -2001. -№ 1. - С. 175-181
18. Мінченко С.
Методологічні аспекти аналізу злочинності в регіоні/ С.Мінченко // Право України. -2001. -№ 4. - С. 114-117
19. Корж В.
Криминалистическая характеристика признаков организованных преступных образований в сфере экономики/ В.Корж // Підприємництво, господарство і право. -2002. -№ 4. - С. 96-100
20. Сахарова О.Б.
Основні причини та умови, що детермінують вчинення злочинів на ринку цінних паперів в Україні/ О.Б. Сахарова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. -2002. -№ 5. - С. 66-71. -Бібліогр.: 5 назв.
21. Бова, Андрій
Інституційні ознаки організованої злочинності та її соціальна основа/ Андрій Бова // Соціальна психологія. -2004. -№ 5. - С. 48-59
22. Оробець, Костянтин
Причини та умови злочинності у місцях позбавлення волі/ Костянтин Оробець // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№ 11. - С. 153-156. -Бібліогр.: 13 назв.
23. Омельченко, Оксана
Про злочини і покарання, або Чому діти в Україні так часто порушують закони/ Оксана Омельченко // Освіта України. -2005. -5 липня. - С. 6
24. http://infoworks.com.ua/htm/1365.htm
25. http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/3text/3_27.htm

.: Розділ: Держава і право :: 9.10.2005 13.34.09 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.475404 seconds