Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44819
   


Автор запитання: Катя із міста: Львів :: Запитання: 37470  
Катя запитує:
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи: Типологічні особливості сучасної української енциклопедії та шляхи її редакторського опрацювання (на прикладі Енциклопедія Львова)
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Пропонуємо Вам переглянути виконані віртуальні довідки 34282, 34250, 37020, 36730, а також такі джерела інформації:

Геєць В. М. Видання енциклопедичного рівня [Електронний ресурс] / В. М. Геєць // Економіка України. - 2013. - № 12. - С. 88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2013_12_7.pdf.

Грабівська Г. І. Участь Івана Франка в чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці" / Г. І. Грабівська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2011. - № 55. - С. 191-195.

Демчук Н. Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників [Електронний ресурс] / Н. Демчук, О. Романюк // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. - 2008. - Вип. 3. - С. 289-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlukbit_2008_3_23.pdf.

Енциклопедія Львова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Енциклопедія_Львова

Жежнич П. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій / П. Жежнич, М. Гірняк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 732. - С. 399-402.

П. Жежнич ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14970/1/58_Zhezhnych_399_405_732.pdf

Зубець Н. О. Українська лексикографія другої половини ХХ - початку ХХІ століття : навч. посіб. / Н. О. Зубець ; ред.: Л. І. Кучеренко ; Запоріз. нац. ун-т. - 2-ге вид., доповн. - Запоріжжя, 2011. - 125 c.

Зубко Н. Н. КНИГИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «КНИГА ФОРУМУ ВИДАВЦІВ»: ТЕМАТИКО-ТИПОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ / Зубко Н. Н., Н, Я. Сьомко // Поліграфія і видавнича справа. – 2011. – № 2. ¬ С. 65-76.

Киричок Т. Ю. Тенденції розвитку енциклопедичних видань [Електронний ресурс] / Т. Ю. Киричок // Технологія і техніка друкарства. - 2010. - Вип. 1. - С. 269-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Titd_2010_1_37.pdf.

Комова М. Класифікація термінологічних словників
http://vlp.com.ua/files/29_22.pdf

Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.

Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.

Сучасна типологія довідкових видань та її значення у роботі редактора
http://knowledge.allbest.ru/journalism/3c0b65635a3ac69b5c43a88421306c27_0.html

Сучасні енциклопедії
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=670296

Тимошик М. С.Видавнича справа та редагування : Курс лекцій . У 2-х ч. Частина 1: Навч. Посібник / За ред. В. В. Різуна. - : К.: Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, 2002. – 98 с.

Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 560 с. (Серія „Бібліотека видавця, редактора, автора”); - 2006. – 2-ге вид.

УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА. Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції 22–23 жовтня 2013 року, м. Київ
http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/Dopov2013.pdf

Українська енциклопедистика. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції 17 червня 2011 року, м. Київ
http://encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/Dopov2011.pdf

Черниш Н. І. Нариси з історії світової енциклопедичної справи : навч. посіб. / Н. І. Черниш. - К. : Наша культура і наука, 2009. - 212 c.

Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа першої половини XX ст. / Н. І. Черниш // Поліграфія і вид. справа. - 2009. - № 1. - С. 8-17.

Швецова-Водка Г.М. Типологія книги. – К : Книжкова палата України, 1998. – 78 с.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 18.10.2015 22.38.45 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 2.533073 seconds