Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Людмила із міста: Луцьк :: Запитання: 37750  
Людмила запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу з теми "Фізико-хімічні показники питної води та методики їх визначення"
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Біотестування як метод оцінки якості питних вод [Електронний ресурс] // Вісник Національної академії наук України. - 2006. - № 10. - С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2006_10_7.pdf.
Гвоздяк П. Методи водопідготовлення: імперативи еволюції та біохімія води / П. Гвоздяк // Вісн. НАН України. - 2010. - № 2. - С. 14-17.
Іщейкіна Ю. О. Гігієнічна оцінка хімічного складу питної води в різних регіонах України [Електронний ресурс] / Ю. О. Іщейкіна // Вісник проблем біології і медицини. - 2010. - Вип. 1. - С. 82-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vpbm_2010_1_17.pdf.
Кирієнко П. Г. Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води : навч. посіб. / П. Г. Кирієнко, Є. М. Варламов, В. В. Кручина, І. М. Берешко ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2013. - 187 c.
Климчук Д. О. Фізико-хімічні властивості води джерела Чоргів (с. Велика Копаня Закарпатської області) [Електронний ресурс] / Д. О. Климчук, М. В. Курик, Н. А. Матвеєва, В. І. Сапсай, І. А. Маханець // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2014. - Вип. 2. - С. 91-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuuchem_2014_2_21.pdf.
Коваль В. В. Гігієнічна оцінка доочищеної фасованої питної води [Електронний ресурс] / В. В. Коваль, Н. І. Рублевська, Т. І. Гергель, О. В. Фарафонова, В. Д. Рублевський // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2014. - Вип. 23(3). - С. 49-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpsnmapo_2014_23(3)__9.pdf.
Котій К. В. Якість питної води з різних джерел водопостачання [Електронний ресурс] / К. В. Котій, Б. В. Зюман // Нові технології. - 2013. - № 1-2. - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NewTech_2013_1-2_23.pdf.
Кравченко М. В. Коригування складу водних розбавлених розчинів (питної води) баромембранними процесами: позитивні та негативні сторони [Електронний ресурс] / М. В. Кравченко, Я. М. Заграй // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. - 2012. - Вип. 18. - С. 6-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PVVG_2012_18_3.pdf.
Крисінська Д. О. До проблеми вдосконалення вітчизняної нормативно-правової бази в галузі питного водопостачання як одного з основних чинників підвищення екологічної безпеки питної води [Електронний ресурс] / Д .О. Крисінська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Техногенна безпека. - 2012. - Т. 203, Вип. 191. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchdutb_2012_203_191_12.pdf.
Кураєва І. В. Сучасний еколого-гідрогеохімічний стан питних підземних вод міста Київ [Електронний ресурс] / І. В. Кураєва, А. І. Самчук, К. С. Злобіна, О. П. Красюк, В. О. Стадник, Т. В. Огар // Геохімія та рудоутворення. - 2009. - № 27. - С. 136-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/geoch_2009_27_40.pdf.
Приставка О. П. Аналіз структури гідрохімічних показників питної води [Електронний ресурс] / О. П. Приставка, Ю. М. Архангельська, Ю. В. Самарець // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Технічні науки. - 2009. - № 2. - С. 114-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsutn_2009_2_15.pdf.
Прокопов В. О. Галогеноцтові кислоти у хлорованій питній воді як гігієнічна проблема (систематизація та аналіз світової літератури) [Електронний ресурс] / В. О. Прокопов, Є. А. Труш, С. В. Гуленко, В. А. Соболь, Т. В. Куліш // Гігієна населених місць. - 2013. - Вип. 61. - С. 88-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gnm_2013_61_16.pdf.
Рублевська Н. І. Гігієнічні аспекти питного водопостачання сучасного індустріального міста [Електронний ресурс] / Н. І. Рублевська, В. В. Коваль, В. Ф. Ткаля, Г. А. Рибачук, В. Д. Рублевський // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2014. - Вип. 23(4). - С. 176-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpsnmapo_2014_23(4)__28.pdf.
Семенов А. О. Способи бактерицидного знезараження питної води [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, Л. В. Берлінова // Товарознавство та інновації. - 2012. - Вип. 4. - С. 206-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tti_2012_4_34.pdf.
Сененко Н. Б. Вплив антропогенного навантаження на стан ґрунту та ґрунтової води сільської місцевості Полтавського району [Електронний ресурс] / Н. Б. Сененко, Г. В. Степаненков // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. - 2013. - № 1(1). - С. 83-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vzhnau_2013_1(1)__14.pdf.
Сененко Н. Б. Спосіб очистки питної води від нітрат-іонів [Електронний ресурс] / Н. Б. Сененко, Д. О. Стороженко, А. І. Сененко, Г. В. Степаненков, П. В. Писаренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2014. - № 1. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VPDAA_2014_1_24.pdf.
Хижняк О. О. Удосконалення технології підготовки питної води з застосуванням високоефективних коагулянтів і бактерицидного флокулянту : автореф. дис... канд. техн. наук / О. О. Хижняк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2008. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08hookbf.ziphttp://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08hookbf.zip.
Яненко О. А. Фiзико-хiмiчнi показники якості води Запорізького залізорудного комбінату [Електронний ресурс] / О. А. Яненко, Т. В. Панасенко // Актуальні питання біології, екології та хімії. - 2013. - Т. 6, № 2. - С. 81-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apd_2013_6_2_11.pdf.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 17.11.2015 21.12.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.23535 seconds