Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44605
   


Автор запитання: Володимир із міста: Київ :: Запитання: 38100  
Володимир запитує:
Добрий вечір! Порадьте, будь ласка, літературу на тему: "Спектрометричні(оптичні) та мас-спектрометричні дослідження плазми високочастотних розрядів". Дякую!
Наша відповідь:
Володимире, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Александров А. Ф. Основы электродинамики плазмы : учеб. пособие для вузов / А. Ф. Александров, Л. С. Богданкевич, А. А. Рухадзе ; под. ред. А. А. Рухадзе. — М. : Высш. школа, 1978. — 407 с.

АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ : ПІДРУЧНИК / Під редакцією В.М. Зайцева, 2010.
http://postref.ru/document_d5334e318b8f9a348393f1a37b984064.html

Быковский Ю. А., Неволин В. Н. Лазерная масс-спектроскопия. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 128 с., ил.
http://www.twirpx.com/file/262246/

Блохин М.А., Швейцер И.Г., Рентгеноспектральный справочник. - М. : Наука, 1982.
http://www.twirpx.com/file/440996/

Гоулдстейн Дж., Ньюберри Д. и др. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. - Кн. 1. - М., 1984.
http://lib-her.tk/slovari/mr-4953.htm
http://www.nehudlit.ru/books/detail7165.html

Делоне Н. Б., Крайнов В. П. Нелинейная ионизация атомов лазерным излучением. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. - 320 с.
http://window.edu.ru/resource/210/21210/files/0111_094.pdf

Здещиц, Валерій Максимович. Оптика. Атомна та ядерна фізика : [Навч. посіб.] / В.М. Здещиц. - Кривий Ріг : Мінерал, 2003. - 246 с. : іл.

Козлов Б. Н., Мамырин Б. А. Масс-спектрометрический анализ кластеров, образующихся при лазерном распылении образца // Журнал технической физики. - 1999. - Т. 69. - Вып. 9. - С. 81-84.
http://journals.ioffe.ru/jtf/1999/09/p81-84.pdf

Костин, Е. Г. Масс-спектрометрические исследования химически активной плазмы высокочастотных разрядов в управляемых магнитных полях / Е.Г. Костин, В.В. Усталов, О.А. Федорович // Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень [Текст] / Нац. акад. наук України ; [редкол. : І. М. Вишневський (голов. ред.) та ін.]. - К. : Ін-т ядер. дослідж., 2000. - № 2(13). - 2004. - С .86-95

Кролл Н., Трайвелпис А. Основы физики плазмы. - М.: Мир, 1975. – 526 с.

Михайловский А.Б. Теория плазменных неустойчивостей. В 2 т. - М.: Атомиздат, 1975–1977. Т. 1 — 272 с. 1975; Т. 2 – 267 с.

О некоторых особенностях сепарационных устройств с вращающейся плазмой в скрещенных электрическом и магнитном полях /В.Б. Юферов, А.М. Егоров, С.В. Шарый и др. // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2011. – № 60. – С.103-116.

Осадчук, В. С. Радіовимірювальні оптичні перетворювачі для мікроелектронної технології : Монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, О.О. Селецька. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - 160 с.
http://publish.vntu.edu.ua/txt/Osadchuk_RadOptPerDliMikrTehn_506-9.pdf

Пупышев А. А., Суриков В. Т. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. - Екатеринбург: УрО РАН, 2006. - 276 с.
http://www.twirpx.com/file/1263932/

Райзер Ю.П. Лазерная искра и распространение разрядов. -
М., Наука, 1974. – 307 с.

Райзер Ю.П., Шнейдер М.Н., Яценко Н.А. Высокочастотный емкостной разряд: Физика. Техника эксперимента. -М.: Наука, 1995. – 320 с.

Справочник "Труды ученых ТПУ" : [работы Тихомирова И. А.]
http://www.lib.tpu.ru/ap/document/bibliography.tal?query=cuba.authorityAuthorCode="RUTPUpers8334"&startRecord=151&maximumRecords=10&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&sortKeys=cql.sortByDateAscending=0&subtitle=Тихомиров Иван Арсентьевич

Сысоев А. А., Чупахин М. С. Введение в масс-спектрометрию. - М. : Атомиздат, 1977. - 304 с.
http://www.twirpx.com/file/675899/

Таблицы физических величин : справочник / под ред. Кикоина И.К. – М.: Наука, 1976.- 1008 с.

Трубников Б.А. Теория плазмы: учеб. пособие для студентов вузов по направлению "Физика" и спец. "Физика плазмы". — М.: Энергоатомиздат, 1996. — 463 с.: ил.

Физика и технология источников ионов / под ред. Я. Браун. - М.: Мир, 1998, - 496 с.
http://www.twirpx.com/file/127911/

Физический энциклопедический словарь. / под ред. Прохорова А.М. – М.: Советская энциклопедия, 1983 . - 944 с.

Франк-Каменецкий Д.А. Лекции по физике плазмы. - М.: Атомиздат, 1968.- 288 с.

Чернетский А.В. Введение в физику плазмы. - М. 1969. - 304 с.

Чен Ф. Введение в физику плазмы / пер. со 2-го англ. изд. — М.: Мир, 1987. — 398 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЫ В
ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ЕМКОСТНОМ РАЗРЯДЕ АРГОНА
http://repository.kaznu.kz/bitstream/handle/123456789/2326/166-327-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ АРГОН-СИЛАНОВОЙ ПЛАЗМЫ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА
http://cyberleninka.ru/article/n/mass-spektrometriya-argon-silanovoy-plazmy-tleyuschego-razryada

Наукові дослідження
http://www.rpd.univ.kiev.ua/history/history_5.php

Плазма индукционного разряда (Отечественная библиография 1940-2012 гг.)
http://www.prometeus.nsc.ru/partner/zarubin/plasma3.ssi

Роль фрагментації кластерів в мас-спектрометрії багатозарядних іонів (реферат)
http://vipreferat.net/336867-V-V-Shatov-Sankt-Peterburg.html

Спосіб і пристрій для виготовлення тонкої напівпровідникової плівки
http://findpatent.com.ua/patent/218/2189663.html

Теоретичні основи спектрального методу аналізу
http://reffan.ru/referat_otrpolyfsatyqasotr.html

Хромато мас- спектрометрія і її використання в ідентифікації забруднювачів природних середовищ
http://ua-referat.com/Хромато_мас_спектрометрія_і_її_використання_в_ідентифікації_забруднювачів_природних_середовищ

Экспериментальное исследование параметров плазы емкостного высокочастотного разряда (ЕВЧР)
http://xreferat.com/102/180-1-eksperimental-noe-issledovanie-parametrov-plazy-emkostnogo-vysokochastotnogo-razryada-evchr.html

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 11.01.2016 21.59.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.254302 seconds