Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45530
   


Автор вопроса: Юрій из города: Чернівці :: Вопрос: 38169  
Юрій спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть знайти тести з "Теорії та методики фізичного виховвання"
Наш ответ:
Юрію, добридень! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Васьков Ю. В. Дидактичні аспекти підвищення якості уроків фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах / Ю. В. Васьков // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 41. - С. 128-137.

Васьков Ю. В. Проблема впровадження рухових тестів на уроках фізичної культури / Васьков Ю. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 8. – С. 9–13.

Васильченко В. Науково-методичні основи використання тесту Купера на учбових заняттях з плавання / В. Васильченко // Мат. Всеукраїнської науково-практ. конф.»Фізична культура, спорт та здоров'я нації – нова епоха, нова генерація». – Миколаїв, 2002. – С. 117-119.

Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. – К., 1996. – 32 с.

Пелешенко І . М. Оцінювання рухових здібностей учнів за допомогою комплексного тестування в загальноосвітніх навчальних закладах / Пелешенко І. М. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 2. – С. 35– 38.

Погородня, В. Тести з фізичної культури [Текст] / Валентина Погородня // Початкова школа. - 2012. - № 11. - С. 35-38.

Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К. : Олімпійська література,2001.-439 с.

Тестові завдання з біохімії спорту [Текст] : Метод. посібник / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Ю.Федьковича ; Уклад. В.В. Бевзо. - Чернівці : Рута, 2006. - 54 с.

Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни КЗ "Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського
http://fk-koippo.edukit.kr.ua/testi_dlya_vchitelya/

Тестові завдання з «Теорії і методики фізичного виховання»
http://www.istu.edu.ua/koledzh/programi-vstupnikh-viprobuvan-na-drugii-kurs/fizichne-vikhovannja/

Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: Навч. посібник.— 2-е вид., випр. — Харків: «ОВС», 2008.— 406 с.: іл.
http://search.ukr.net/?go=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/TMFV_2012_1_6.pdf

ТЕСТИ Й НОРМАТИВИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ І ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ / Іванна БОДНАР, Ніна КОЖУХ
http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/338

Програма вступного фахового випробування з теорії і методики фізичного виховання
http://npu.edu.ua/file/priymalna_comisiya/2011/programu2/magistr_na_bazi_bakalvr_spec/fizuka2.pdf

[Тести] / Кафедра фізичного виховання [Дніпродзержинського технічного уныверситету]
http://www.dstu.dp.ua:8080/Portal/Data/6/31/6-31-t2.pdf

Тести з фізичної культури
http://fiz-ra.in.ua/testuvania

.: Раздел: Физкультура. Спорт :: 22.01.2016 15.11.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.447879 seconds