Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45250
   


Автор запитання: Михайло із міста: Великий Бичків Закарпаття :: Запитання: 38202  
Михайло запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати матеріал для написання курсової роботи на тему: "Особливості укладання та функціонування тематичних словників укладання німецько- українського глосарію на тему: розвиток та планування міста." Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайло!
На жаль, мало інформації за Вашим запитом, пропонуємо звернутися до наступних джерел:
Вступ до мовознавства - http://pidruchniki.com/1222090548043/dokumentoznavstvo/vstup_do_movoznavstva
Гаврилишин Я. Словник ділових термінів : Англо-укр.; Укр.-англ.: Близько 3500 термінів / Я. Гаврилишин, О. Каркоць. - К. : Смолоскип, 1993. - 94 с.
Іващенко В. Л. Типологічна диференціація концептуальних структур як одиниць ментального простору / В. Л. Іващенко // Мовознавство. — 2004. – № 1. С. 54–61.
Калинина Л.В. Лексико-грамматические разряды имен существительных как пересекающиеся классы слов (когнитивно-семасиологический анализ): Автореф. дис.... докт. филол. наук. — Киров, 2009. — 38 с.
Козирєва З. Г. Зведений словопокажчик української лексики // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. праць / Відпов. ред. к. філол. н. І. С. Гнатюк. — К., 2009. — Вип. 18. — С. 31–41.
Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник. Вид. 2-ге, випр. і доповн. — К.: Видавничий центр ?Академія?, 2006. — 464 с. (Альма-матер).
Кочерган М. П. Лексико-семантична система // Українська мова: Енциклопедія. 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Вид-во ?Українська енциклопедія? ім. М. П. Бажана, 2004. — С. 305–306.
Селіванова О. О. Концептуалізація просторової орієнтації в українських фраземах // Мовознавство. — 2004. — № 1. — С. 17–25.
Сніжко Н. В. Моделі багатозначності українських іменників // Лексикографічний бюлетень: Зб. наук. праць / Відпов. ред. к. філол. н. І. С. Гнатюк. — К., 2010. — Вип. 19. — С. 83–93.
Фразеологічний словник української мови. Кн. 1 / Ін-т укр. мови АН України; Уклад. В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. - К. : Наукова думка, 1993. - 528 с.
Фразеологічний словник української мови. Кн. 2 / Ін-т укр. мови АН України; Уклад. В. М. Білоноженко, В. О. Винник, І. С. Гнатюк та ін. - К. : Наукова думка, 1993. - 980 с.
Щербін В. К. Українська концептологія і концептографія: погляд із Білорусі // Українська мова. — 2008. — № 3. — С. 26–40.
http://pidruchniki.com/1317070247601/dokumentoznavstvo/slovniki_dzherelo_informatsiyi_rol_slovnikiv_pidvischenni_movnoyi_kulturi

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 26.01.2016 19.03.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.257227 seconds