Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 38430  
Аліна запитує:
Доброго дня,мене цікавить тема:"Культурно-пізнавальний туризм в Італії"
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно!
Краще, все ж таки, уточнювати мету запиту (дипломна, курсова, реферат тощо). Від цього залежить наша відповідь. Пропонуємо Вам переглянути:
-відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – РОзділ "Туризм".
Алієва-Барановська В. М. Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 343 с.
Алєшугіна Н. О. Туристичне країнознавство у таблицях і схемах : [навч. посіб.] / Н. О. Алєшугіна, О. О. Зеленська, І. В. Смаль. - Ніжин : Лисенко М.М., 2011. - 386 c.
Басюк Д. І. Винний туризм Італії [Текст] / Д. І. Басюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - Вип.19 (31). - С. 350-360.
Бойко О. В. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / О. В. Бойко, І. І. Волкова, Г. І. Гапоненко, Ю. П. Грицак, А. П. Гуслєв ; ред.: А. Ю. Пафіненко; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. - 279 c.
Вишневська Г. Г. Потенціал кулінарних турів у контексті спеціалізованого туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. - 2013. - Вип. 31. - С. 112-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2013_31_18.
Кравчук І. Державне регулювання розвитку туризму: зарубіжний досвід та перспективи впровадження / І. Кравчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. відносини. - 2008. - Вип. 24. - С. 134-141.
Лола Ю. Ю. Логістика в міжнародному туризмі [Текст] : навч. посіб. / Ю. Ю. Лола ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. - 246 с.
Мальська М. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму в Україні з урахуванням міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / М. Мальська // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 29(2). - С. 143-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(2)__21.
Писаревський І. М. Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід) [Електронний ресурс] / І. М. Писаревський, К. К. Войтенко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 11. - С. 58-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_11.
Рутинський М. Й. Сільський туризм : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. - Київ : Знання, 2006. - 272 c.
Смаль І. В. Туристичні ресурси світу : навч. посіб. / І. В. Смаль ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2010. – 336 с.
Устименко Л. М. Історія туризму : навчальний посібник / Ю. Л. Афанасьєв, Л. М. Устименко. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 354 с.
Устименко Л. М. Подієвий туризм як історико-культурне явище [Електронний ресурс] / Л. М. Устименко // Культура і сучасність. - 2013. - № 1. - С. 88-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_1_17.
Урбан О. А. Теоретичні основи розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. А. Урбан // Економічні науки. Сер. : Економічна теорія та економічна історія. - 2013. - Вип. 10. - С. 242-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnet_2013_10_27.

.: Розділ: Туризм :: 24.02.2016 17.08.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.283779 seconds