Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44390
   


Автор запитання: Андрій із міста: Кіровоград :: Запитання: 38588  
Андрій запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу, тема: Методика проведення інвентаризації туристичних ресурсів. Дякую!
Наша відповідь:
Андрію, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Бейдик, Олександр Олексійович. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : автореферат дис. ... докт. географ. наук : 11.00.02 / О. О. Бейдик ; Київський нац. ун-т ім.Т. Шевченка. - Київ, 2004. - 36 с

Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичний ресурс України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. – К.: ВПУ „Київ. ун-т”. – 2001. – 395 с.

Гаврилов, Андрей. Развитие ресурсного потенциала туризма на региональном уровне: социально-экономические факторы [Текст] / А. Гаврилов // Проблемы теории и практики управления : Международный журнал. - 2011. - № 11. - С. 50-55.

Гайдук А. Оцінка туристичних ресурсів Львівської області та її практичне застосування // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Сталий розвиток та екологічна безпека (регіональна політика). Щорічник наукових праць. Випуск 20 / НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2000. С. 200-212.

Дудкіна О.П.Рекреаційні особливості розвитку рекреаційних зон (методичні та організаційно-економіфчні аспекти) / О.П. Дудкіна. – Львів, 1999. – 19 с.

Коваль Р. Аналіз стану та тенденції формування кадастру рекреаційних територій в Україні / Р. Коваль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19,8. – С. 113–116.

Копач М.В. Методичні підходи до оцінки рекреаційних територій. Економічний механізм природокористування і охорони навколишнього природного середовища в умовах переходу економіки України до ринкових відносин / Тези доповідей республіканського семінару, м. Івано-Франківськ/. – Львів, 1992. С. 88-89.

Кушнірчук-Ставнича, О. М. Нормативно-правове забезпечення використання і охорони туристичних ресурсів Карпатського регіону України [] / О. М. Кушнірчук-Ставнича // Економіка та держава. - 2015. - № 8. - С. 72-75.

Маленков Р.О. Туристично-рекреаційна складова кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду / Р.О. Маленков // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 176. –С. 135–141. 12.

Методика формування територій сталого соціально-економічного розвитку
курортно-рекреаційних територій і курортних центрів / О.І. Гулич, Л.С. Гринів, Н.М. Герасимчук/НАН України. – ІРД. – Львів, 2007. – 52 с.

олюга В., Полюга Д. Аналіз сучасного стану використання матеріально-технічної бази рекреації і туризму у Львівській області // Науковий вісник УжНУ. Серія „Економіка”. Випуск 11. – Ужгород, 2002. С. 20-22.

Правове регулювання туристської діяльності: Навчальний посібник (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0504 «Туризм»). / Т.А.Коляда. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 182 с.
http://eprints.kname.edu.ua/6607/1/ПРТД_печатн.вар._навч.посіб..pdf

Про внесення змін до Закону України "Про туризм" : закон України від 18.11.2003 р. № 1282-IV // Голос України. – 2003. – 26 груд. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1282-15

ПУХАЛЬСЬКИЙ В. В. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РИНКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ // Вісник Хмельницького національного університету . – 2012. - No3. T. 3 – С. 89-92.
http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/VKNU-ES-2012-N3-Volume3_188.pdf

Романенко М.М. Про інвентаризацію природних рекреаційних ресурсів територій природно-заповідного фонду / М.М. Романенко, А.В. Романенко // Другі наукові читання пам’яті Сергія Таращука. – 6–7 квітня 2011. – Миколаїв, 2011. – С. 138–141.
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/avtorlek/20/33.pdf

Славік Р. Методичні аспекти аналізу інвестиційної привабливості рекреаційних територій / Р. Славік // Економічний аналіз. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 352–356.

Шпак, Л. О. Інформаційно-методичні засади оцінки розвитку регіональних туристично-рекреаційних комплексів [Текст] / Л. О. Шпак // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. - 2014. - № 3. - С. 48-52.

2.7.1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
http://ecodelo.org/3435-271_inventarizatsiya_ekologoturisticheskikh_resursov-prakticheskie_rekomendatsii_po_planirovani

Годфрі Харріс, Кеннет М.Кац. Стимулювання міжнародного туризму в XXI столітті ЕТАП 2. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РЕСУРСІВ
http://infotour.in.ua/world_tur7.htm

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 2.3. Методика дослідження національного туристичного ринку
http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp23.htm

Методика оцінки історико-культурних туристичних ресурсів
http://www.br.com.ua/referats/Geologiya/57868.htm

Оцінка туристичних ресурсів
http://studopedia.com.ua/1_123541_otsinka-turistichnih-resursiv.html

Оцінка наявного туристисно-рекреаційного потенціалу рекреаційних зон Закарпаття
http://www.berehovo-tour.info/index.php?id=229:2009-01-31-09-00-00&option=com_content&view=article

Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного Кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду України : Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 16 лютого 2005 р. No67
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0298-05

.: Розділ: Туризм :: 16.03.2016 23.16.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.219245 seconds