Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Наталя із міста: Херсон :: Запитання: 38687  
Наталя запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою за темою" Особливості соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам попрацювати з наступними матеріалами:– http://ippobuk.cv.ua/images/20121031135609_соц-пед_робота_з_дітьми_трудових_мігрантів.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16830/1/39-Pesotska-312-319.pdf
http://psichology.com.ua/psixosocialna-dopomoga-dityam-trudovix-migrantiv-kriza-znachushhix-vidnosin-yuliya-grishhuk/
http://www.niss.gov.ua/articles/825/
http://vuzlib.com.ua/articles/book/38688-Soсіalna_robota_z_dіtmi_tru/1.html
http://mydisser.com/ua/catalog/view/238/824/9806.html
http://www.rusnauka.com/13_EISN_2009/Psihologia/45133.doc.htm
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/psy/01nov2013/09.pdf
http://prilmmc.at.ua/rekomendaciji_po_ditjakh_trudovikh_migrantiv.doc
http://social-science.com.ua/article/501
http://dspace.uzhnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/lib/6007/1/СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ.pdf
http://osvita.ua/doc/files/news/140/14045/Profilaktika.doc
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/268/1/ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ,.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/7230/1/Соц¦альн¦_та_психолог¦чн¦_особливост¦_д¦тей_2.pdf
– Гриценко В. В. Социально-психологическая адаптация подростков в условиях трудовой миграции их родителей / В. В. Гриценко, Н. В. Молчанова // Вопр. психологии. - 2010. - № 4. - С. 45-54.
– Дєдов О. А. До проблеми супроводу дітей трудових мігрантів / О. А. Дєдов // Шкіл. психологу. Усе для роботи. - 2011. - № 1. - С. 17-23.
– Перерва І. В. Соціально-педагогічна робота з дітьми трудових мігрантів / Ірина Володимирівна Перерва // Таврійський вісник освіти. - 2015. - № 1. - С. 158-165.
– Ковальчук Л. Діти трудових мігрантів / Л. Ковальчук // Соціальний педагог. - 2008. - № Берез. (№ 3). - С. 56-59.
– Самарська М. Депресивні стани дітей трудових мігрантів / М. Самарська // Директор школи. Україна. - 2011. - № 4. - С. 28-43.
– Гевчук Н. С. Модель діяльності психологічної служби загальноосвітнього навчального закладу по роботі з дітьми трудових мігрантів / Н. С. Гевчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Сер. 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 12. - С. 51-59.
– Зцілюючи рани : психолого-педагогічний супровід дітей трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. : [у 2 ч.] / Коміс. УГКЦ у справах освіти та виховання, Коміс. УГКЦ у справах мігрантів, МІграц. служба Карітасу України, Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [заг. ред. Світлана Стельмах ; підготов. до друку : Галина Василиця, с. Христофора М. Буштин СНДМ ; літ. ред. Оксана Туркевич]. - Львів : Свічадо, 2014. - 450 с.
– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи НАПН України, Міжнар. жін. правозахис. центр "Ла Страда - Україна" ; за заг. ред. : К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка ; [авт. кол. : В. Л. Андрєєнкова, Т. Г. Веретено, Т. О. Дорошок та ін.]. - Харків : Чальцев, 2008. - 377 с.
– Таранова А. О. Діти трудових мігрантів: пошук механізмів соціальної адаптації / А. О. Таранова //Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : зб. наук. пр. / Нац. пед. у-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т соціології, психології та управління. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012 = International Scientific Forum: Sociology, Psychology, Pedagogy, Management. - Вип. 11. - С. 143-152.
– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / [авт. кол.: В. Л. Андрєєнкова, Т. О. Дорошок, М. В. Євсюкова та ін. ; за заг. ред.: К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка] ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи АПН України, Міжнар. жіноч. правозахис. центр "Ла Страда-Україна". - Київ : [Б. в.], 2007. - 234 с.
– Гевчук Н. С. Соціально-психологічні проблеми виховання дітей трудових мігрантів / Н. С. Гевчук // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. Сер. соціально-педагогічна, Вип. 11. - С. 18-24.
– Фещенко Н. Діти трудових мігрантів. Особливості психічного розвитку / Н. Фещенко // Психолог. Шкільний світ. - 2014. - N 24. - С. 33-35.
– Ковальчук Л. Г. Основні напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми трудових мігрантів / Л. Г. Ковальчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 11, Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова : НПУ, 2007. - Вип. 5 (Ч. 1). - С. 260-264.
– Столяренко О. В. Соціально-психологічні технології роботи із сім'ями трудових мігрантів у середньому загальноосвітньому закладі / О. В. Столяренко, В. В. Щорс // Психологічна газета. - 2010. - № 22. - С. 18-25.
– Пігіда В. М. Соціально-педагогічна підтримка осіб,які тимчасово замінюють батьків дітям трудових мігрантів / В. М. Пігіда // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2013. - № 3/4. - С. 58-66.
– Скалецький М. Заробітчанство та проблема соціального сирітства в Україні / М. Скалецький, О. Оробчук //Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2013. - № 750 : Філософські науки. - С. 98-103.
– Ковязіна К.О. Соціальний захист дітей трудових мігрантів:концептуальні основи та державна політика / Кароліна Олександрівна Ковязіна // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 4. - С. 50-56.

.: Розділ: Соціологія :: 28.03.2016 19.12.59 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.209602 seconds