Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45250
   


Автор вопроса: Олена из города: Київ :: Вопрос: 38903  
Олена спрашивает:
Доброго дня допоможіть будь ласка написати одне із питань диплому ЗМІСТ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДІТЯМ, ХВОРИМ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ
Наш ответ:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Бєлкова Т. О.Підготовка дошкільників із ДЦП до інтегрованого навчання засобами самостійних занять фізичними вправами в умовах реабілітаційного центру / Бєлкова Т. О. // № 12 (14).// Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами / Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини ”Україна” [та ін.]. — Київ, 2015. — № 12 (14). — С. 86-98.
2. Вознюк Л. М.Проблематика стосунків між фахівцями та батьками дітей з ДЦП / Вознюк Л. М. // Вип. 28.// Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2014. — Вип. 28. — С. 41-45.
3. Мартынюк Ю. А.Психологические особенности семей, воспитывающих ребенка с диагнозом ДЦП / Мартынюк Ю. А. // Серія: Психологія.// Вісник Одеського національного університету / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — Одеса, 2013. — Т. 18, вип. 23. — С. 198-204.
4. Корадіні М. О.Актуальність і соціальна необхідність реабілітації дітей із ДЦП / Корадіні М. О.// Наука і життя: українські тенденції, інтеграція у світову наукову думку. — К., 2009. — Ч. 3. — С. 3-5.
5. Кравчук Л. С.Психофізіологічні аспекти тижневої динаміки розумової працездатності студентів із ДЦП з різним розвитком пізнавальних процесів / Кравчук Л. С.// Науковий часопис / Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2010. — Вип. 16. — С. 99-103. — Серія 19: Корекційна педагогіка та психологія.
6. Гусев А. И.Развитие социальной и личностной идентичности лиц с остаточными явлениями ДЦП / Гусев А.И.// Наука и религия в духовном возрождении общества. — Одесса, 2007. — Т. 2. — С. 41-50.
7. Долинний Ю. О.Методичне забезпечення корекційної роботи з дітьми дошкільного віку хворіючих на ДЦП, методом фізичного виховання.// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2006. — N1. — С. 32-34.
8. Соколовська І. С.Матері дітей з ДЦП: стратегії подолання кризової ситуації / І.С.Соколовська, І.М.Клещерова.// Соціальна педіатрія. — К., 2005. — Вип. 3. — С. 336-339.
9. Прусс В. П.Професійна реабілітація та соціальна адаптація дітей і підлітків з ДЦП в санаторно-курортних умовах / В.П.Прусс, С.С.Стригіна.// Соціальна педіатрія. — К., 2005. — Вип. 3. — С. 315-317.
10. Марченко, Інна Сергіївна Педагогічні заходи з формування комунікативної поведінки дітей із дизартрією при ДЦП : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. С. Марченко, О. Г. Тюленєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекц. педагогіки і психології. — 2-ге вид. — Київ : Слово, 2015. — 94 с. : іл., [4] арк. кольор. іл. — Бібліогр.: с. 68–76.
11. Активні форми психокорекційної роботи з підлітками, хворими на ДЦП / [Гриценок Л.І., Ілляшенко Т.Д., Ком’ягіна Г.В. та ін.] ; За ред. Т.Д.Ілляшенко ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи та ін. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 44 с. : табл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
12. Методичні питання психологічної реабілітації підлітків з ДЦП / [Гриценок Л.І., Ілляшенко Т.Д., Ком’ягіна Г.В. та ін.] ; За ред. Т.Д.Ілляшенко ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи та ін. — К. : Ніка-Центр, 2002. — 39 с. : іл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjDksuX46vMAhUqEpoKHRLGDnkQFggaMAA&url=http://www.mlsp.gov.ua/document/100769/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.doc&usg=AFQjCNGPVgn6CFpO4g0la6vGoFaczXY2Og&bvm=bv.120551593,d.bGs&cad=rja
http://ua-referat.com/Соціальна_реабілітація_дітей_з_порушеннями_опорно-рухового_апарату
http://ukrbukva.net/print:page,1,64563-Metodicheskie-osobennosti-social-no-pedagogicheskoiy-raboty-s-bol-nymi-s-narusheniem-oporno-dvigatel-nogo-apparata-na-primere-OGUSO-RC-Sosnovaya-gorka.html
http://pidruchniki.com/10651009/pedagogika/robota_sotsialnogo_pedagoga_molodimi_invalidami_hvorimi_obdarovanimi_uchnyami
http://ebooktime.net/book_156_glava_100_§_5._Зміст_реабіл?.html
http://www.slideshare.net/loolspu/ss-25279400
http://ua-referat.com/Дитячий_церебральний_параліч
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/VKPI_soc_2013_4_18.pdf

.: Раздел: Социология :: 24.04.2016 20.45.14 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
   

Generated in 0.234786 seconds