Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45250
   


Автор вопроса: Ольга из города: Івано-Франківськ :: Вопрос: 38917  
Ольга спрашивает:
Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, написати есе на тему "Дослідження профорієнтаційних уподобань учнів випускних класів, яке існує в українському суспільстві". Дякую!
Наш ответ:
Пропонуємо таку інформацію:

1. Александровская Э. М. и др. Психологическое сопровождение школьников. - М.: Академия, 2002. - 208 с.

2. Балл Г. Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів// Психолог. - 2004. - № 8 (лютий). - С. 2-11.

3. Варнавських Н. М. Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень// Педагогіка і психологія. - 2002. - №4. - С 109-115.

4. Волкова Є. Особистісно орієнтована профорієнтаційна робота в школі// Директор школи. - 2003. - № 4. - С. 9-Ю.

5. Габай Т. В. Учебная деятельность и её средства. - М.: МГУ, 1988. - 256 с.

6. Дружиніна М. Активізуючі методики у профорієнтаційній роботі// Психолог. -2003.-№18-19.-С. 1546.

7. Зеер Э. Ф. Психология профессий. Учебное пособие для студентов вузов. -М.: Академ. Проект, 2003. - 336 с.

8. Кон И. С. Психология старшеклассника. - М.: Просвещение, 1980. - 192 с.

9. Корнієнко І. О. Професійні орієнтації в системі життєвих стратегій старшокласника// Практична психологія і соціальна робота. - 2000. - №5. - С. 35-38.

10. Коробка Л. Особливості психолого-педагогічної підтримки професійного самовизначення старшокласників// Завуч. - 2000. - №16 (червень). - С. 74-76.

11. Литовченко Н. Ф. Професійно-орієнтований тренінг самопізнання та саморегуляції: Навч. метод, матеріали для тренінгових занять студ. пед. вузів. -Ніжин, 2002.-72с.

12. Лоос В. Г. Промышленная психология. -К.: Техніка, 1980. -184 с.

13. Маркова А. К. и др. Формирование мотивации учения. - М.: Просвещение, 1990. -192 с.

14. Муранова Н. Вітчизняний освітній досвід і сучасна допрофесійна підготовка старшокласників// Рідна школа. - 2004. - №11. - С. 62-65.

15. Плотнікова О. Професійне самовизначення учнів// Психолог. - 2004. - №42 (листопад). - С. 21-23.

16. Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред. Митиной И. М. - М.: Флинта, 2003. - 180 с.

17. Рибалка В. В. Підготовка учнівської молоді в системі професійної освіти// Психологічна газета. - 2004. - №2 (січень). - С. 13-17.
18. Самоукина Н. В. Активизация школьников в профессиональном самоопределении// Вопроси психологии. - 1990. - №1. - С. 69-77.
19. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. -М.:ЭКМОС, 1999.-352 с.
20. Сарженко И. В., Сарженко О. П. Программа «Психологические основы выбора профессии»// Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - №2-3.-С. 64-65.
21. Суворов В. Індивідуальні особливості учнів при виборі професії// Психолог. -2003.-№18-19.-С 19.

22. Тименко М. П. Мельник О. В. Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах ринку праці// Педагогіка і психологія. -1995.-№3.-С. 109-116.

.: Раздел: Социология :: 27.04.2016 08.15.09 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.743 seconds