Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Ольга із міста: Київ :: Запитання: 38947  
Ольга запитує:
Економічний словник-довідник, як українські так і англомовні видання, електроні ресурси
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!

Рекомендуємо наступні видання:

1. Англо-український словник з бізнесу / [уклад.: Н. М. Семко [та ін.]] ; за ред. Н. М. Семко. - Львів : Оріяна-Нова, 2006. - 317 с.
2. Бондаренко, В. В. Російсько-український словник організаційно-економічних та супутніх термінів / В. В. Бондаренко, О. М. Гаврись, М. І. Ларка ; [відп. за вип. А. І. Яковлєв] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". - Харків : НТУ "ХПІ", 2001. - 120 с.
3. Гончаров, С. М. Тлумачний словник економіста : для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір ; за ред. С. М. Гончарова ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : [Б. в.], 2008. - 267 с.
4. Дружбяк, С. В. Німецько-український словник економічних термінів : понад 6000 термінів та термінолог. словосполучень / С. В. Дружбяк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. - 158 с.
5. Дутка, Г. Я. Педагогіка, математика, економіка : словник базових термінів / Г. Я. Дутка ; [ред. О. В. Жданова ; дизайн обкл. : Л. Ю. Іщенко] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - Київ : УБС НБУ, 2009. - 363, [1] с. - Бібліогр.: с. 360-363.
6. Економіко-правовий глосарій : [понятійно-термінол. посіб.] : 15-ій річниці створення Чернівец. філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" присвячується / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом"". Чернівец. філ. ; [редкол. О. В. Поляк та ін. ; за ред.: Поляк О. В., Ільчук Т. Є., Приказки С. І. ; ілюстр. Іван Спатару ; відп. ред. Поляк О. В.]. - Чернівці : Букрек, 2014. - 162, [1] с. - Бібліогр.: с. 132-155.
7. Економічна енциклопедія : у 3 т. – Київ : Академія ; Тенопіль : Академія народного господарства. – 2002.
8. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / С. В. Мочерний [та ін.] ; за ред. С. В. Мочерного. - Львів : Світ, 2006.
9. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / [авт.: Дяків Роман Степанович, Бохан Аліна Василівна, Горбаль Василь Михайлович та ін.; під ред. Романа Дяківа]. - Київ : Міжнародна економічна фундація, 2002. - 703 с.
10. Живко, З. Б. Спеціалізований словник економічних термінів : банківська справа : контроль і ревізія : реклама : менеджмент : захист інформації : економічна безпека : маркетинг / Зінаїда Живко, Михайло Живко ; [ред. І. Живко] ; Львів. держ. ун-т внутріш. справ. - Львів : УАД, 2006. - 150 с. - Бібліогр.: с. 148-149.
11. Загородній, А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк ; [худож.-дизайнер Уляна Келеман] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-тє вид., допов. та переробл. - Львів : Львівська політехніка, 2011. - 843 с. - Бібліогр.: с. 829-841.
12. Іфтемічук, В. С. Економічний словник-довідник / В. С. Іфтемічук, М. В. Іфтемічук. - Чернівці : Прут, 1997. - 234, [1] с.
13. Карачун, В. Я. Російсько-українсько-англійський економіко-математичний словник / уклад.: В. Я. Карачун, Т. В. Кремень, Ю. З. Прохур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т вищ. освіти НАПН України. - Київ : Грамота, 2008. - 439 с.
14. Міга, Л. А. Німецько-український термінологічний словник економіки та права = Deutsch-Ukrainisches terminologisches Worterbuch fur Okonomik und Recht : навч. посіб. / Л. А. Міга ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : [б. в.], 2005. - 442 с. - Бібліогр.: с. 441-442
15. Сивак, М. В. Новий великий німецько-український економічний словник : близько 80 000 термінів = Das Neve Grosse Wirtschaftw?rterbuch Deutsch-Ukrainisch : Etwa 80 000 Fachbegriffe / М. В. Сивак ; Нац. банк України. - Київ : УБС НБУ, 2008. - 1515 с.
16. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника : [навч. посіб.] / [уклад. М. С. Гамов та ін.]. - Запоріжжя : Інтер-М, 2011. - 360 с. - Бібліогр.: с. 351-359.
17. Українсько-англійський словник термінів з економіки та підприємництва = Ukrainian-English Dictionary of Economic and Bisiness Terms / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за наук. ред. А. М. Колота ; [уклад. Є. В. Калюга та ін. ; пер. О. В. Капустіна та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2010. - 338, [1] с. - Бібліогр.: с. 274-297.
18. Філонов, Л. В. Збірник термінів і понять до курсу "Економічна теорія" / Л. В. Філонов ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : [б. в.], 2006. - 27, [1] с.
19. Black, J. A Dictionary of Economics / J. Black. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002. - 507, [5] p. : il.
20. Encyklopedia biznesu . T. I / [red. : M. Danecka, Z. Slowik, B. Wencel]. - Wyd. 1. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1995. - 736 s.
21. Encyklopedia biznesu . T. II / [red. : M. Danecka, Z. Slowik, B. Wencel]. - Wyd. 1. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1995. - 602 s.
22. Eкoномiчний слoвник-дoвiдник [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.sesia.org.ua/.
23. Завадський, Й. С. Економічний словник [Електронний ресурс] / Й. С. Завадський, Т. В. Осовська, О. О. Юшкевич. – Режим доступу: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/EKONOMIC_SL_2006.pdf.
24. Короткий словник економічних термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1429011445406/politekonomiya/politichna_ekonomiya_korotkiy_slovnik_ekonomichnih_terminiv.
25. Словник економічних термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank-ua.com/glossary/.
26. Фінанси [Електронний ресурс] : словник економічних термінів. – Режим доступу: http://subject.com.ua/economic/finances1/73.html.

Бажаємо успіхів.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 3.05.2016 21.01.10 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
   

Generated in 0.214345 seconds