Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44608
   


Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 39009  
Катерина запитує:
Історична пам'ять у формуванні ідентичностей поколінь (на прикладі сучасної української сім'ї)у контексті соціології
Наша відповідь:
Шановна Катерино, скористайтеся, будь ласка, наступними матеріалами:
1. Артюх В. А. Зміст поняття історична пам’ять на тлі українських реалій / В. А. Артюх . – Режим доступу : http://soippo.narod.ru/documents/konf_zhuk/artuh.doc
2. Вашкевич В. М. Історична пам’ять як функція історичної свідомості / В. М. Вашкевич // Політичний менеджмент. – 2004. – № 6. – С. 23-31.
3. Дудар В. П. Феномен історичної пам’яті у формуванні національної свідомості : матеріали Всеукраїнської наукової конференції / В. П. Дудар, В. В. Дудар // Національна ідея в духовній культурі України ХІХ-ХХ ст. – Полтава, 1993. – С. 26 – 28.
4. Зашкільняк Л. О. Історична пам’ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії / Л. О. Зашкільняк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 15. – Львів, 2006–2007. – C. 855–863.
5. Зерній Ю. О. Генеза та сучасний зміст поняття історичної пам’яті / Ю. О. Зерній. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/6/6.pdf
6. Зерній Ю. О. Державна політика пам’яті як чинник утвердження української національної ідентичності : Дис. к. і. н. 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство / Ю. В. Зерній ; Національний інститут стратегічних досліджень]. – К., 2009.
7. Історична пам’ять як поле змагань за ідентичність : матеріали «круглого столу», 22.04.2008 / за заг. ред. Ю. О. Зерній. – К. : НІСД, 2008. – 68 с. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/vidannya/pamyat.pdf
8. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності : виклики глобалізації : монографія / М. А. Козловець. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 558 с.
9. Масненко В. В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості / В. В. Масненко // Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 49–62.
10. Нагорна Л. П. Історична пам'ять : теорії, дискурси, рефлексії / Л. П. Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/istorychna_pamyat_mon_145.pdf
11. Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність : український контекст Л. Нагорна. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 405 с.
12. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т. Степико. – К. : НІСД, 2011. – 336 с. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Ident-62307.pdf
13. Солдатенко В. Ф. Пам’ять. Історична пам’ять. Національна пам’ять / В. Ф. Солдатенко // Українознавство. – 2011. – № 2. – С.139–140.
14. Тимків Ірина. Вплив історичної пам’яті на формування національної ідентичності / І. Тимків. – Режим доступу: http://nauka.uagate.com/wp-content/uploads/2014/04/Tymkiv2.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14042/1/41_251-256_Vis724_Armiya.pdf
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/33/naumova.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-11412.html
http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/2/2-1-Zernij.pdf

.: Розділ: Соціологія :: 15.05.2016 19.13.51 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
   

Generated in 0.344492 seconds