Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Фастів :: Запитання: 39240  
Анастасія запитує:
Доброго дня . Допоможіть знайти літературу для написання "Реферату" Міфи і легенди Британії. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Горбачевська І. I. Артуріана [Електронний ресурс] / І. I. Горбачевська // Питання літературознавства. - 2000. - Вип. 7. - С. 138-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2000_7_15.
2. Горбачевська І. І. Проблема влади в артуріані [Електронний ресурс] / І. І. Горбачевська // Питання літературознавства. - 2003. - Вип. 10. - С. 153-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2003_10_35.
3. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Й. Давиденко, В. Л. Акуленко. - Київ : Центр учбової літератури, 2007. - 247 с.
4. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури ХVII-XVIII століття : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Й. Давиденко, М. О. Величко ; Глухівський держ. педагогічний ун-т ім. С.М.Сєргєєва-Ценського. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 289 с.
5. Казакевич Г. М. Кельти: традиційна культура та соціальні інститути / Г. М. Казакевич. - Київ : Фітосоціоцентр, 2006. - 260 с.
6. Проценко Ю. В. Специфіка англійської літературної казки про тварин (XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Ю. В. Проценко ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімферополь, 2010. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10pyvkts.zip.
7. Рассоха І. М. Язичництво народів Європи / І. М. Рассоха. - Харків : Ранок : Веста, 2002. - 144 с. : іл. - (Міфи та релігії народів світу). -
8. Садовник-Чучвага Н. В. Вербалізація концептуального сегменту сімейно-родинні стосунки як складової концептосфери чоловічого роду британських міфопоетичних текстів (на матеріалі давньоанглійської героїчної поезії та сучасних британських творах жанру фентезі) [Електронний ресурс] / Н. В. Садовник-Чучвага // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2011. - Вип. 19. - С. 342-346. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2011_19_55.
9. Садовник-Чучвага Н. В. Реконструкція концептосфери чоловічого роду епічного фентезі / Н. В. Садовник-Чучвага // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2009. - Вип. 49. - С. 202-206.
10. Толчеєва Т. С. Сигніфікативні артефакти як структури знакової репрезентації етномовної свідомості : [монографія] / Т. С. Толчеєва ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - Київ, 2009. - 286 c.
11. Швець Я. Концептуальна репрезентація прецедентних особистостей у дискурсі Артуріани / Я. Швець // Лінгв. студії : зб. наук. пр. - 2012. - Вип. 25. - С. 171-175.
12. http://ec-dejavu.ru/a-2/King_Arthur.html
13. http://godsbay.ru/celts/index.html

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 8.09.2016 10.35.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.24174 seconds