Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44608
   


Автор запитання: Наталія із міста: Конотоп :: Запитання: 39285  
Наталія запитує:
допоможть знайти інформацію до курсової роботи на тему: Технології сімейної допомоги людям похилого віку
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступними документами (Ви не могли помилитися з темою? Можливо, замість «сімейної» «соціальної»?):

1. Бобровська І. Ю. Психологічні аспекти особистісного і соціально-психологічного розвитку людини у похилому віці [Електронний ресурс] / І. Ю. Бобровська // Психологічні науки: проблеми і здобутки. - 2013. - Вип. 4. - С. 50-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2013_4_6
2. Вакуленко С. М. Соціологія сім'ї. Навч.-метод. пос. – X. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2003. – 159 с.
3. Види соціальної терапії. – Режим доступу: http://studme.com.ua/17190512/sotsiologiya/vidy_sotsialnoy_terapii.htm
4. Житинська М. О. Деякі аспекти соціального захисту людей похилого віку в Україні [Електронний ресурс] / М. О. Житинська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 11 : Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. - 2014. - Вип. 19. - С. 154-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_011_2014_19_25
5. Житинська М. О. Забезпечення якості життя людей похилого віку як соціальна проблема [Електронний ресурс] / М. О. Житинська // Освітологічний дискурс. - 2015. - № 1. - С. 116-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2015_1_13
6. Кабаченко Н. В. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах: міжнародний досвід. [Електронний ресурс] / Н. В. Кабаченко // Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - 2013. - Т. 149. - С. 62-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2013_149_13
7. Короткий курс лекцій з дисципліни «Технологія соціальної роботи». – Режим доступу: http://studme.com.ua/1584072013167/sotsiologiya/tehnologiya_sotsialnoy_raboty.htm
8. Мацкевіч, Юліана Рафаїлівна Соціальна робота з людьми похилого віку : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Ю. Р. Мацкевич ; ДВНЗ ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. — Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2014. — 339 с. : табл. — Бібліогр. наприкінці тем.
9. Методика соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад.: І. В. Ковальчук, В. С. Филипчук]. — Чернівці : ЧНУ, 2009. — 183 с. : табл. — Бібліогр.: с.174-181.
10. Савельчук І. Б.Інноваційні методи соціальної роботи з людьми похилого віку: специфика та особливості впровадження / І. Б. Савельчук // Молодий вчений. — 2015. — № 2 (Ч. 4). — С. 95-99
11. Соціальна робота з людьми похилого віку / Т. І. Коленіченко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2011. — № 4. — С. 20-25. - Розглянуто особливості соціальної роботи з людьми похилого віку, визначено дифініцію ”людина похилого віку”, проаналізовано завдання та обов’язки соціального працівника в цій сфері
12. Соціальна робота: технологічний аспект: навч. посіб. / за ред. А. Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.
13. Соціально-педагогічні, соціально-психологічні та соціально-медичні технології вирішення проблем різних категорій населення. – Режим доступу: http://studme.com.ua/18421120/sotsiologiya/sotsialno-pedagogicheskie_sotsialno-psihologicheskie_sotsialno-meditsinskie_tehnologii_resheniya_problem_.htm#51
14. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку : навч. посіб. / Т. О. Голубенко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. — Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — 160 с. : іл., табл. — Бібліогр. наприкінці глав.
15. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/73057/sotsiologiya/tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti_lyudmi_pohilogo_piku
16. Технології соціальної роботи з сім'єю. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/73058/sotsiologiya/tehnologiyi_sotsialnoyi_roboti_simyeyu#14
17. Тополь О. В. Інноваційна модель соціальної роботи з людьми похилого віку [Електронний ресурс] / О. В. Тополь // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 96. - С. 279-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_96_72
18. Тополь О. В.Інноваційна модель соціальної роботи з людьми похилого віку / О. В. Тополь // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 96. — С. 279-282.
19. Чаплін І. В. Сенс життя людини та соціальний аспект формування страху смерті у людей похилого віку [Електронний ресурс] / І. В. Чаплін // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 5. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_5_5
20. Чернявська О.В. Технології соціальної роботи :навчальний посібник для викладачів та студентів. – Харків, ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007. – 149 с.

.: Розділ: Соціологія :: 16.09.2016 22.26.25 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.448265 seconds