Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45084
   


Автор вопроса: Катерина из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 40148  
Катерина спрашивает:
Здравствуйте, нужны научные публикации на тему: "Внутрішньо переміщені особи в україні реалії та можливості". Спасибо
Наш ответ:
Доброго дня, Катерино!
Джерел за темою Вашого запиту дуже багато, подаємо лише деякі з них:
Балуєва О. В. Дискримінація внутрішньо переміщених осіб в Україні: архетипна природа [Електронний ресурс] / О. В. Балуєва, І. О. Аракелова // Публічне урядування. - 2016. - № 2. - С. 48-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pubm_2016_2_6.
Балуєва О. В. Формування підходів до вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / О. В. Балуєва, О. О. Чуприна // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 4. - С. 16-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_4_4.
Більовський О. А. Особливості механізму надання державної житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Більовський // Український соціум. - 2015. - № 3. - С. 104-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_3_13.
Впровадження підходу кейс-менеджменту при роботі з внутрішньо переміщеними особами в Україні (результати впровадження ВГО "Ліга соціальних працівників України” проекту "Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні”) [Електронний ресурс] // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. - 2015. - № 1-4. - С. 179-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/srutip_2015_1-4_24.
Грабова Я. О. Конституційно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / Я. О. Грабова // Митна справа. - 2015. - № 2(2.2). - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2015_2(2.2)__10.
Кашуба Я. М. Роль державної служби зайнятості у поверненні внутрішньо переміщених осіб до продуктивної зайнятості [Електронний ресурс] / Я. М. Кашуба // Ринок праці та зайнятість населення. - 2015. - № 1. - С. 4-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_1_3.
Кобець М. П. Проблеми забезпечення права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / М. П. Кобець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2016. - Вип. 37(2). - С. 110-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_37(2)__29.
Коваліско Н. В. Внутрішньо переміщені особи в Україні: моніторинг результатів соціологічних досліджень 2014-2015 рр [Електронний ресурс] / Н. В. Коваліско, С. М. Бубняк // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. - 2016. - Т. 21, Вип. 1. - С. 38-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_sip_2016_21_1_6.
Крахмальова К. О. Поняття, ознаки та зміст адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Крахмальова // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 4. - С. 114-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_4_26.
Крахмальова К. О. Стан досліджень статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Крахмальова // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_36.
Макарова О. В. Реінтеграції внутрішньо переміщених осіб до місцевих ринків праці та запровадження активних програм зайнятості [Електронний ресурс] / О. В. Макарова // Ринок праці та зайнятість населення. - 2015. - № 1. - С. 7-10 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rpzn_2015_1_4.
Малиха М. І. До проблеми сутності поняття "внутрішньо переміщені особи": державна політика та регіональна практика [Електронний ресурс] / М. І. Малиха // Грані. - 2015. - № 8. - С. 6-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_8_3.
Непомнящий О. М. Теоретичні підходи до створення комплексної моделі надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні / О. М. Непомнящий // Теорія та практика державного управління. - 2016. - Вип. 1. - С. 34-39.
Павшук К. О. Проблема забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні : теорія і практика [Електронний ресурс] / К. О. Павшук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2016. - Вип. 3. - С. 185-192. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2016_3_22.
Перепелюкова О. В. Вирішення нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / О. В. Перепелюкова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2015. - № 6. - С. 110-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2015_6_15.
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції "Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості" [Електронний ресурс] // Український соціум. - 2015. - № 1. - С. 175-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_1_17.
Садова У. Я. Інтереси внутрішньо переміщених осіб в епіцентрі інституційних зусиль української держави [Електронний ресурс] / У. Я. Садова, Н. І. Андрусишин // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 196-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_25.
Садова У. Я. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / У. Я. Садова, Р. Р. Рісна // Регіональна економіка. - 2015. - № 2. - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_2_9.
Семигіна Т. В. Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / Т. В. Семигіна, Н. Є. Гусак, С. О. Трухан // Український соціум. - 2015. - № 2. - С. 65-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_2_8.
Семів Л. К. Проблеми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Україні в світлі наукових підходів до дослідження [Електронний ресурс] / Л. К. Семів // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 59-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_9.
Середа Ю. В. Соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб як чинник локальної інтеграції в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Середа // Український соціум. - 2015. - № 3. - С. 29-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2015_3_5.
Тимчик Г. С. Проблеми правового забезпечення захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні [Електронний ресурс] / Г. С. Тимчик // Правове регулювання економіки. - 2014. - № 14. - С. 161-172 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pre_2014_14_16.
Тищенко Н. І. Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сьогодення [Електронний ресурс] / Н. І. Тищенко, Б. Ю. Піроцький // Молодий вчений. - 2014. - № 10(13)(2). - С. 124-126 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_10(13)(2)__31.
Устименко В. Партнерство влади і бізнесу в контексті активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб: повноваження органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. Устименко, Г. Нестеров // Вісник Національної академії правових наук України. - 2015. - № 4. - С. 40-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2015_4_6.
Фугело П. М. Специфіка і стан соціального захисту безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / П. М. Фугело // Інноваційна економіка. - 2015. - № 4. - С. 193-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_32.
Хижняк Л. М. Інформаційне забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід України [Електронний ресурс] / Л. М. Хижняк, А. І. Андрющенко // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. - 2015. - Вип. 19-20. - С. 20-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2015_19-20_4.

.: Раздел: Социология :: 30.01.2017 17.32.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.223518 seconds