Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45252
   


Автор вопроса: алина из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 40161  
алина спрашивает:
Здравствуйте, мне нужны тезисы ,статьи на тему "Миграция". Заранее спасибо.
Наш ответ:
Доброго дня, Аліно! Радимо Вам використати наступні статті: – Кравченко В.Г. Визначення поняття трудової міграції / В. Г. Кравченко // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – 2012. – Вип. 3. – С. 346-350.
– Захарченко Л. М. Причини і сутність явища незаконної (нелегальної) міграції / Л. М. Захарченко // Митна справа. – 2014. – № 1; Ч. 2; Кн.1. – С. 262-268.
– Дергач А. В. Регулювання міграційних процесів в сучасних умовах / А. В. Дергач // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 23. – С. 165-168.
– Бортник Н. П. Міграція населення в епоху глобалізації: теоретичні підходи до дослідження / Н. П. Бортник // Митна справа. – 2012. – № 6; Ч. 2; Кн. 1. – С. 372-378.
– Євтух В. Міграційна криза і як ії побороти. Спроба державного регулювання / В.Євтух // Віче. - 1997. - № 7. - С. 62-77.
– Петрова Т. Міграції населення як фактор пропозиції робочої сили на ринках праці України / Т Петрова // Україна: аспекти праці. - 1997. - № 6. - С. 42-45.
– Шелюк В. Міграції як чинник історичного розвитку України / В.Шелюк // Історія в школі. - 1997. - № 6. - С. 7-9.
– Новік В. Глобальні виміри міграції / В.Новік // Віче. - 1999. - № 5. - С. 17-25.
– Романюк М. Розвиток ринку праці в контексті регулювання міграції населення / М.Романюк // Україна: аспекти праці. - 1999. - № 5. - С. 5-10.
– Романюк М. Міграції населення України: національні пріоритети та регіональна диференціація механізму регулювання / М.Романюк // Економіка України. - 1999. - № 9. - С. 38-44.
– Кузьменко О. Суб'єкти нелегальної міграції / О.Кузьменко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1999. - № 3. - С. 306-311.
– Романюк М. Криза міграції населення України: причини, наслідки, шляхи подолання / М.Романюк // Універсум. - 1999. - № 11-12. - С. 14-17.
– Побєда Н. Міграція і пошуки нових взаємодій / Н.Побєда // Проблеми міграції. - 2000. - № 1 . - С. 14-18.
– Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та їх вирішення / І.Гнибіденко // Економіка України. - 2001. - № 4. - С. 19-22.
– Позняк О. Трудові міграції в Україні : сучасний стан, проблеми, перспективи / О.Позняк // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 8. - С. 43-47.
– Позняк А. Міграційна система в Україні : загальнодержавні тенденції та закономірності територіальної диференціації / А.Позняк // Український географічний журнал. - 2002. - № 1. - С. 22-28.
– Джаман В. Особливості географії міграції населення України / В.Джаман // Український географічний журнал. - 2002. - № 1. - С. 28-36.
– Макуха С. Міграція: тенденція та засоби регулювання / С.Макуха // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 4. - С. 70-72.
– Чорноус Г. Прогнозування процесів міграції населення в Україні / Г. Чорноус // Банківська справа. - 2002. - № 4. - С. 28-34.
– Позняк О. Масштаби зовнішніх трудових міграцій населення України / О. Позняк // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 6. - С. 37-40.
– Чехович С. Предмет українського міграційного права / Сергій Чехович // Українське право. - 2003. - № 1. - С. 130-141.
– Надьон О. Нелегальна міграція: міжнародні та національні правові відносини / О. Надьон // Право України. - 2004. - № 6. - С.13-17.
– Касьянова М. М. Зовнішня трудова міграція українців до європейських країн / М.М.Касьянова // Ґілея : науковий вісник / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО УАН. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 344-347.
– Большая О. Міжнародна міграція робочої сили населення України / О. Большая // Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрів і студентів фізико-математичного факультету. – Полтава, 2013. – С. 321-323.
– Сирочук Н. А. Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського Союзу: фактори впливу / Н.А.Сирочук // Економічний вісник Національного технічного університету України ”Київський політехнічний інститут” : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України ”КПІ”. – Київ, 2014. – № 11. – С. 110-118.
– Вонсович О. С.Нелегальна міграція як одна з ключових сучасних загроз європейській безпеці / О.С.Вонсович // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. пр. – Київ, 2016. – С. 133-141.
– Гнатківський Б. М.Трудова міграція та її вплив на економічний розвиток України / Б. М. Гнатківський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 222. – С. 185-192.
– Ярмистий М. М.Наукові підходи до визначення потяння ”міграція” та ”міграційна політика” / М.М.Ярмистий // Ґілея : науковий вісник / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО УАН. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 387-391.
– Волоско Я. О.Міжнародна трудова міграція населення: причини виникнення та наслідки для економіки / Я. О. Волоско // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2015. – № 824. – С. 21-26.
– Ряба О. І.Міжнародна трудова міграція: виклики для України / О. І. Ряба // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. пр. – Київ; Рівне, 2012. – Вип. 18, № 2. – С. 225-234.
– Кравченко В. Г.Нелегальна трудова міграція в Україні: підходи до розуміння / В.Г.Кравченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право / ДВНЗ ”Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород, 2015. – Вип. 33, т. 2. – С. 33-37.

.: Раздел: Социология :: 1.02.2017 23.11.05 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.235636 seconds