Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44540
   


Автор вопроса: Аліна из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 40237  
Аліна спрашивает:
Здравствуйте, мне нужны тезисы, статьи на тему "Сущность и проблемы маркетинга в туризме" если можно с ссылками , заранее спасибо!
Наш ответ:
Здравствуйте, Алина! Рекомендуем воспользоваться следующими источниками:
1. Авдан О.Г. Інтернет-брендинг як фактор конкурентоспроможності туристичних підприємств / Авдан О.Г.// Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - №1- с.9-10.
2. Алєшугіна Н.О. Проблеми формування туристичного іміджу України / Алєшугіна Н.О. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Альянс наук: вчений-вченому». - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - Т.3. - 92 с. - С.3-5.
3. Антоненко І.Я. Продуктова політика туристичного підприємства / Антоненко І.Я. // Тези Міжнародної науково-практичної конференції. "Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди". (м. Київ, 7 квітня 2016 р.) - К.: КНТЕУ, 2016. - 362 с. - С.14-15.
4.Бойко М.Г. Диференціація пропозиції туристичної послуги: тренд чи вимога ринку? / Бойко М.Г. // Тези Міжнародної науково-практичної конференції "Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди" (м. Київ, 7 квітня 2016 р.) - К.: КНТЕУ, 2016. - 362 с. - С.131-133.
5.Бойко М.Г. Інструментальне середовище дослідницького процесу формування споживчої цінності туристичних продуктів / Бойко М.Г. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2010. - Випуск 4.- c. 22-26.
6.Бойко М.Г. Методичні засади оцінки бренда туристичного підприємства / Бойко М.Г. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком» м. Київ, 22-24 листопада 2012 року. - В 3 т. - Т.2. - С.142-143.
7.Гембець А. М., Сологуб Ю. А. Технологія Customer Experience Management як сучасний маркетинговий підхід підприємств туристичного бізнесу / Гембець А. М., Сологуб Ю. А. // Матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті" (10-11 квітня 2014 р.) - К.: НУХТ, 2014. - Ч.3. - С.497-499.
8. Гоблик-Маркович Н.М. Активізація маркетингового забезпечення розвитку туристичної сфери регіону / Гоблик-Маркович Н.М. // Економіка. Управління. Інновації. - 2010. - №2 - c.4.
9. Дегтярев К.О. Особенности разработки туристического продукта для узкого сегмента потребительского рынка на примере «Digger Tour» / Дегтярев К.О. // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук». - г. Томск, 5-6 апреля 2012 г. - С.59-61.
10. Дутчак С.В. Можливості території та мотивація споживача турпродукту в питаннях дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів / Дутчак С.В. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 167: Географія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.194-201.
11. Дяченко Л. А. Формування ефективного механізму управління туристичними послугами для зарубіжних споживачів / Дяченко Л. А. // Економіка. Управління. Інновації. - 2011. - №2 - с. 6.
12. Забалдіна Ю.Б. Сучасна парадигма маркетингу туристських дестинацій / Забалдіна Ю.Б. // Тези Міжнародної науково-практичної конференції "Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди" (м. Київ, 7 квітня 2016 р.) - К.: КНТЕУ, 2016. - 362 с. - С.147-149.
13. Зайцева К.В. Проблемы туристического маркетинга в рыночных условиях / Зайцева К.В. // Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.341-346.

Пропонуємо також переглянути електронні статті з бібліотеки В. І. Вернадського:

Білецька І. М. Маркетинг у туризмі [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Карпатський край. - 2012. - № 2. - С. 111-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2012_2_17

Бобрицька Н. Д. Маркетингове антикризове управління туристичними підприємствами в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. Д. Бобрицька, О. В. Кирилова // Економіка: реалії часу. - 2014. - № 5. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_5_9

Бурдонос Л. І. Особливості маркетингу туристичних підприємств в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Бурдонос // Економічний вісник університету. - 2013. - Вип. 20(1). - С. 48-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2013_20(1)__10

Власенко О. Б. Івентивний маркетинг – особливості застосування у сучасному туризмі [Електронний ресурс] / О. Б. Власенко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2016. - Вип. 12(1). - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2016_12(1)__16

Гончар В. В. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Гончар, О. В. Калінін // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 28. - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2014_28_39

Євтушенко О. В. Застосування комплексу маркетингу в сфері туризму [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2014. - № 1144, вип. 3(1). - С. 166-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2014_1144_3(1)__38

Красикова С. І. Складники комплексу маркетингу туристичного підприємства [Електронний ресурс] / С. І. Красикова // Економіка і управління. - 2012. - № 4. - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2012_4_18

Криховецький І. З. Використання маркетингу на підприємствах туристичної галузі [Електронний ресурс] / І. З. Криховецький // Економіка та держава. - 2014. - № 1. - С. 47-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_1_13

Криховецький І. З. Особливості маркетингових стратегії у туристичній галузі (на прикладі Івано-Франківської області) [Електронний ресурс] / І. З. Криховецький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2013. - № 8. - С. 232-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2013_8_35

Парцирна Т. М. Інтернет-маркетинг у туризмі [Електронний ресурс] / Т. М. Парцирна, Є. С. Фадєєва // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2012. - Вип. 2. - С. 264-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_2_39

Пащук Л. Особливості формування комплексу маркетингу у сфері туристичної послуг [Електронний ресурс] / Л. Пащук, І. Голобородько // Маркетинг в Україні. - 2012. - № 4. - С. 37-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2012_4_7

Перішко І. Суть та напрями розвитку стратегії маркетингу в основних видах складових туристичної діяльності [Електронний ресурс] / І. Перішко // Молодь і ринок. - 2013. - № 8. - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_8_31

Рега М. Г. Роль та значення маркетингової діяльності в організації туризму та відпочинку [Електронний ресурс] / М. Г. Рега // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 5(3). - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_5(3)__4

Смирнов І. Маркетинг-мікс у туризмі: модерна концепція в контексті сталого туризму [Електронний ресурс] / І. Смирнов, О. Шматок // Вісник Львівського університету. Серія : Географічна. - 2013. - Вип. 42. - С. 326-332. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2013_42_39

Чаплінський Ю. Б. Застосування сучасних концепцій управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства [Електронний ресурс] / Ю. Б. Чаплінський, В. А. Нікульча // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2015. - Вип. 1. - С. 79-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2015_1_11

Чаплінський Ю. Б. Теоретична сутність управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств [Електронний ресурс] / Ю. Б. Чаплінський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 176-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_31

.: Раздел: Туризм :: 13.02.2017 20.54.30 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Дополнительная информация от :.
.:  Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
   

Generated in 0.223497 seconds