Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 45789
   


Автор вопроса: Діана из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 40316  
Діана спрашивает:
Добрий вечір, допоможіть знайти наукові роботи на тему "Моргіналізація"
Наш ответ:
Доброго дня, Діано! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами:

Балла, О. Живущие на краю [Текст] / О. Балла // Знание-сила. - 2006. - № 11. - С. 21-26.

Баньковская , С. П. Миграция, свобода и гражданство: парадоксы маргинализации [Текст] / С.П. Баньковская // Полис. - 2006. - № 4. - С. 120-126.

Вегера, С. А. "Парії" або "нічиї" сучасної України / С. А. Вегера // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 219-233. - Бібліогр.: 26 назв.

Кемалова, Ліля Ісметівна. Маргінальність в умовах трансформаційних процесів сучасного суспільства [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Кемалова Ліля Ісметівна ; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2006. - 20 с.

Кирієнко, О. Ю. Маргіналізація суспільства. Становище жінок, дітей, військовополонених [Текст] / О. Ю. Кирієнко // Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / НАН України, Ін-т історії України. - К. : КЛІО, 2013. - С. 467-481. - Бібліогр. в кінці ст.

Константінов, С. Ф. Маргінали та маргінальність: адміністративно-правова суть [Текст] / С. Ф. Константінов, В. М. Зінич // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - № 2. - С. 61-64.

Константінов, С. Ф. Національна стратегія протидії маргіналізації населення [Текст] / С. Ф. Константінов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 6. - С. 181-185. - Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

Ладомська, Я. Про що скімлить душа маргінала [Текст] / Я.Ладомська // Політика і культура. - 2001. - № 8. - С. 26-27.

Маслов, Анатолій Олексійович. Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Маслов Анатолій Олексійович ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - К., 2004. - 192 арк. - арк. 178-192.

Момот, Т. Асиміляція чи маргіналізація: сільська молодь у великому місті / Т. Момот // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 1. - С. 111-117. - Бібліогр. в кінці ст.

Пасько, Ярослав. Українські інтелектуали: соціальна маргіналізація чи інтеріоризація європейського культурно-історичного спадку? / Ярослав Пасько // Філософська думка. - 2014. - № 2. - С. 27-42. - Бібліогр. в кінці ст.

Скабеева, В. Маргинал - двигатель прогресса [Текст] / В. Скабеева // Знание-сила. - 2006. - № 11. - С. 38-43.

Шульга, М. Національна і політична маргіналізація за умов системної кризи / М.Шульга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - № 1 . - С. 5-20.

Маргінальні групи в українському суспільстві http://megapredmet.ru/1-74593.html

Маргінальність в Україні http://pidruchniki.com/13560615/sotsiologiya/marginalnist_ukrayini

Сахань О. М. Маргіналізація суспільства як деструктивний компонент його розвитку http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/2019/1/Sahan_Zhyvaka_173.pdf

.: Раздел: Социология :: 25.02.2017 21.27.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.248718 seconds