Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Анна із міста: Дніпро :: Запитання: 40553  
Анна запитує:
Билини Київського циклу Української традиції.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Йовенко Л. Софійність як джерело творення національного виховного ідеалу (за матеріалами билин київського циклу) [Електронний ресурс] / Л. Йовенко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2014. - Вип. 48. - С. 203-208. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppps_2014_48_34.pdf.
Кітов Д. Героїзація образу Дніпра в билинах Київського циклу [Електронний ресурс] / Д. Кітов // Етнічна історія народів Європи. - 2007. - Вип. 23. - С. 83–88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2007_23_15.
Козлов М. Ілля Муромець та Ідолище погане (з історії протистояння пізніх язичників та давньоруських князів в другій половині XII ст.) [Електронний ресурс] / М. Козлов // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 75. - С. 12-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_6.
Козлов М. М. Ілля Муромець та Соловей розбійник (з історії протистояння язичницьких громад Східної Русі та чернігівських князів наприкінці XII ст.) [Електронний ресурс] / М. М. Козлов // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. - 2013. - Вип. 10. - С. 426-434. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2013_10_47.
Конча С. Билини київського циклу: загальне і конкретне у наповненні терміну [Електронний ресурс] / С. Конча // Українознавчий альманах. - 2010. - Вип. 3. - С. 99-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_3_14.
Конча С. В. Билинний Ілля Муромець. Витоки епічного образу : монографія / С. В. Конча ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 559 с.
Піонтковська Т. О. Лінгвопоетичні формули як вираження зв'язку мови "Слова о полку Ігоревім" і мови української народної творчості [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філософ. наук: 10.02.01 / Т. О. Піонтковська ; Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2009. - 17 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ptount.zip.
Ярмоленко Н. М. Український усний героїчний епос: динаміка традиції : монографія / Н. М. Ярмоленко. - Київ ; Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2010. - 552 c.
Ярмоленко Н. М. Український усний героїчний епос: динаміка структурної парадигми [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Н. М. Ярмоленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2011. - 36 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11YANDSP.zip.
Билини київського циклу української традиції. - Режим доступу: http://www.e-reading.club/chapter.php/1011472/8/Ukrainski_bilini_(zbirka).html.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 5.04.2017 18.17.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.241899 seconds