Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 44390
   


Автор запитання: Олена із міста: Миколаїв :: Запитання: 40794  
Олена запитує:
Доброго вечора, допоможіть, будь-ласка, знайти доступні джерела з посиланням на режим доступу з теми: "Поняття практичного розуму в історико-філософській думці: етика Арістотеля, новочасна філософія, практична філософія Канта, сучасна комунікативна практична філософія". Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Олено, добрий день! Опрацюйте, будь ласка, такі джерела інформації:

Білобровко, Т. І. Практичний розум як предмет філософського дослідження / Т. І. Білобровко. - С .272-279.

Гудзь, Є. А. Моральне застосування розуму як захисту від авторитаризму в інтерпретації Юргена Габермаса [Текст] / Є. А. Гудзь // Практична філософія : Науковий журнал. - 2008. - N 2. - С. 101-106.

Захара І. Українська філософія / І. Захара. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 354 с.

Зимовець, Р. В. "Постмодерна перспектива" VS. комунікативна теорія: повернення до контроверзи формального та матеріального обгрунтувань моралі [Текст] / Р. В. Зимовець // Практична філософія : науковий журнал. - 2007. - № 3. - С. 29-51. - Бібліогр. в кінці ст.

Бойченко, М. І. Теорія дії та теорія комунікації як граничне обгрунтування системного підходу в соціальному пізнанні [Текст] / М. І. Бойченко // Практична філософія : науковий журнал. - 2010. - № 1. - С. 11-16. - Бібліогр. в кінці ст.

Єрмоленко, А.Філософія - гарант практичного розуму [Текст] / А. Єрмоленко // Філософська думка. - 2003. - № 2. - С. 5-13

Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія : Підруч. / А. М. Єрмоленко. - К. : Лібра, 1999. - 487 c.

Кант, І. Критика практичного розуму / І. Кант ; пер. з нім., прим., післм. І. Бураковського, наук. ред. А. Єрмоленко. - К. : Юніверс, 2004. - 238 с.

Мінаков, М. А. Два Імануїли. Інтелектуальне довкілля кантівської концепції віри розуму [Текст] / М. А. Мінаков // Практична філософія : науковий журнал. - 2001. - № 1. - С. 57-68. - Бібліогр. в кінці ст.

Ренч, Томас Обгрунтування практичної філософії та сучасність [Текст] / Томас Ренч // Практична філософія : науковий журнал. - 2000. - № 1. - С. 31-48. - Бібліогр. в кінці ст.

Толстоухов, А. В. Наука як сфера практичного розуму / А. В. Толстоухов // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. - 2002. - Вип. 38/41. - С. 31-35

Тур, М. Г. Практичний розум І. Канта в модусі дискурсивно-процедурної легітимації соціальних інститутів [Текст] / М. Г. Тур // Практична філософія : науковий журнал. - 2001. - № 1. - С. 78-84. - Бібліогр. в кінці ст.

Арістотель. Нікомахова етика [Електронний ресурс] / переклад Віктора Ставнюка. - К.: Аквілон-Плюс, 2002. 480 с. - Режим доступу:
http://ae-lib.org.ua/texts/aristoteles__nicomachean_ethics__ua.htm

Гомілко О. Повернення Арістотеля: cвітовий філософський конгрес "Філософія Арістотеля" (Афіни, 9 - 15 липня 2016 р.) [Електронний ресурс] / О. Гомілко // Філософія освіти. - 2016. - № 2. - С. 245-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2016_2_22

Ємець Н. А. Ідея Платона і Арістотеля як теоретичне підгрунтя неосхоластичної філософії доби українського бароко [Електронний ресурс] / Н. А. Ємець // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. - 2014. - Вип. 2. - С. 49-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2014_2(3)__10

Захара, І. С. ПРОБЛЕМА РОЗУМУ І ВІРИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ [Електронний ресурс] / І. С. Захара. // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2015. Випуск 17. С. 138–141– Режим доступу:
http://search.ukr.net/?go=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NznuoairD2009_2011_4_11.pdf

Костроміна Г. М. Від Сократа до Арістотеля: удосконалення людини через пізнання і знання [Електронний ресурс] / Г. М. Костроміна // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. - 2012. - Вип. 4(2). - С. 84-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__18

КРИТИКИ ПРАКТИЧНОГО РОЗУМУ
http://yur.in.ua/1r/te-01068.html

§ 4 «Критика практичного розуму»
http://ibib.ltd.ua/kritika-prakticheskogo-razuma-21124.html

Лисий Василь. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛІЗМ Й. ФІХТЕ, ЙОГО ПРАКТИЧНІ
І ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ: З ЧОГО ЩО ВИПЛИВАЄ? [Електронний ресурс] / Василь Лисий // Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. - 2015. -Випуск 17.-С. 3–18. - Режим доступу:
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/filos/article/view/623/632

Мартич Р. В. Концепція живого у філософії Платона і Арістотеля: світоглядно-освітологічний аспект [Електронний ресурс] / Р. В. Мартич // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - 2015. - Вип. 3. - С. 56-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NPO_2015_3_14

Проблема людини і свободи у філософії Канта
https://daviscountydaycare.com/zagalna-flosofya/294-problema-lyudini--svobodi-u-flosof-kanta-.html

Сербін Олег. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя [Електронний ресурс] / Олег. Сербін // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 3. - С. 39-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_3_15

Чемшит А. А. Размышления по поводу книг А.Н. Ермоленко "Комунікативна практична філософія: підручник" (К.: Лібра, 1999) и "Соціальна етика та екологія: монографія" (К.: Лібра, 2010) [Електронний ресурс] / А. А. Чемшит // Грані. - 2013. - № 11. - С. 144-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2013_11_29

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 28.05.2017 22.27.25 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.260959 seconds