Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 41017  
Яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал до теми реферативної роботи "Трансферний ринок в баскетболі". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Бачинська Н. В. Фізичне виховання та сучасні тенденції розвитку олімпійського та професійного спорту в Україні : монографія / Н. В. Бачинська. - Д. : Нова ідеологія, 2011. - 192 c.
2. Безмилов М. Традиції і сучасний стан підготовки баскетбольного резерву в країнах колишньої Республіки Югославії [Електронний ресурс] / М. Безмилов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2017. - № 1. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2017_1_2.
3. Безмылов Н. Подготовка резерва и отбор игроков в национальную сборную команду по баскетболу [Електронний ресурс] / Н. Безмылов, Е. Мурзин // Наука в олимпийском спорте. - 2016. - № 2. - С. 32-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NOS_2016_2_4.
4. Безмылов Н. Современная классификация баскетболистов по игровым амплуа [Електронний ресурс] / Н. Безмылов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2014. - № 4. - С. 104–108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2014_4_25.
5. Гусєв А. В. Особливості спортивного контенту в українській пресі [Електронний ресурс] / А. В. Гусєв // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. - 2014. - № 3. - С. 59-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_3_15.
6. Безмилов М. М. Критерії відбору кваліфікованих баскетболістів у команду : дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / М. М. Безмилов ; НУФВСУ. – Київ, 2010. – 296 с.
7. Кравченко М. А. Усовершенствование анализа деятельности профессиональных баскетбольных команд [Електронний ресурс] / М. А. Кравченко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 5. - С. 261-265. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_5_59.
8. Попичєв М. І. Проблемні питання правового регулювання професійного спорту [Електронний ресурс] / М. І. Попичєв, О. А. Шаповалова, В. М. Маслов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118(1). - С. 282-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(1)__63.
9. Поплавский Л. Ю. Баскетбол / Л. Ю. Поплавский.– Киев : Олимпийская лит., 2004. – 447 с.
10. Савранська (Суха) Ю. С. До питання про правове регулювання трансферних контрактів (контрактів про переходи спортсменів) в Україні [Електронний ресурс] / (Суха) Ю. С. Савранська // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 66. - С. 126-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_66_19.
11. Суха Ю. С. До питання про систематизацію договорів у сфері професійного спорту [Електронний ресурс] / Ю. С. Суха // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 59. - С. 565-570. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2011_59_79.
12. Суха Ю. С. Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. С. Суха ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2014. - 20 c.
13. Cушко Р. О. Підвищення спортивної майстерності в процесі багаторічного вдосконалення висококваліфікованих баскетболістів в умовах глобалізації спорту [Електронний ресурс] / Р. О. Cушко // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2016. - Вип. 3. - С. 123-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_3_37.
14. Cушко Р. О. Рейтинги фінансової успішності провідних спортсменів світу [Електронний ресурс] / Р. О.Cушко // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2016. - Вип. 6. - С. 122-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_6_34.
15. Сушко Р. Тенденції розвитку баскетболу з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень (на матеріалі національної збірної Литви) [Електронний ресурс] / Р. Сушко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2016. - № 4. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2016_4_4.
16. Ткалич М. О. Проблемні аспекти укладення, виконання і розірвання трансферних контрактів за законодавством України [Електронний ресурс] / М. О. Ткалич // Актуальні проблеми держави і права. - 2010. - Вип. 53. - С. 257-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2010_53_39.
17. Ткалич М. О. Спортивні клуби як учасники цивільних правовідносин [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / М. О. Ткалич ; Одес. нац. юрид. акад. - Одеса, 2010. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10tmoucp.zip.
18. Шкребтій Ю. Запровадження елементів європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи в сфері вищої фізкультурної освіти [Електронний ресурс] / Ю. Шкребтій, Л. Харченко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2005. - № 4. - С. 76-79. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2005//05shypce.pdf.
19. Трансферы баскетбола – Режим доступу: http://hotsport.ua/ru/basketball/transfers_basketball.
20. Новини Трансфери. – Режим доступу: http://fbu.ua/topic/transfer.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 27.09.2017 17.05.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.311043 seconds