Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Людмила із міста: Берегово :: Запитання: 41362  
Людмила запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, з написанням роботи "Геометрія крісталів" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Ананьїна О. Ю. Атоми бору в приповерхневих шарах алмаза С (100) / О. Ю. Ананьїна, О. В. Северина, О. С. Яновський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - 13, № 2. - С. 452-454.
2. Балабай Р. М. Електронна структура та діелектрична матриця модельних фотонних кристалів, складених із волокон: розрахунки із перших принципів / Р. М. Балабай, Д. Ю. Грицуля, А. В. Здещиц, О. Ю. Тарасова // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2015. - Т. 13, Вип. 4. - С. 707-719.
3. Бурий О. А. Оптимізація геометрії лінійного електрооптичного ефекту в кристалах LiNbO3:MgO [Електронний ресурс] / О. А. Бурий, Н. А. Андрущак, О. М. Яремко, С. Б. Убізський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. - 2016. - № 849. - С. 285-291. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPPT_2016_849_37.
4. Гордєєва Є. П. Геометрія багатогранників у кристалах і квазікристалах [Електронний ресурс] / Є. П. Гордєєва // Наукові нотатки. - 2012. - Вип. 37. - С. 64-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2012_37_14.
5. Гуцул В. І. Енергетичний спектр оптичних фононів у плоскій багатошаровій резонансно-тунельній наноструктурі [Електронний ресурс] / В. І. Гуцул, О. М. Маханець, А. І. Кучак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15, № 1. - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2014_15_1_5.
6. Закарян Д. А. Моделирование межмолекулярного взаимодействия в системе LaB6?MeB2 в рамках метода псевдопотенциалов [Електронний ресурс] / Д. А. Закарян, А. В. Хачатрян // Доповіді Національної академії наук України. - 2013. - № 1. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2013_1_15.
7. Кристаллические материалы для оптики и электроники : коллектив. моногр. / ред.: В. М. Пузиков; НАН Украины, НТК "Ин-т монокристаллов". - Х., 2012. - 543 c.
8. Мацкевич В. Т. Динамічні процеси в конденсованих середовищах з урахуванням особливостей внутрішньої структури та орієнтаційного упорядкування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / В. Т. Мацкевич; НАН України, Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т" . - Х., 2013. - 20 c.
9. Нацик В. Д. Механика 2D кристаллов: переход от атомно-решеточного описания к уравнениям теории упругости / В. Д. Нацик, С. Н. Смирнов // Физика низ. температур. - 2013. - 39, № 6. - С. 690-702.
10. Орловська С. Г. Дослідження особливостей утворення і росту кристалів оксиду на поверхні вольфраму / С. Г. Орловська, М. С. Шкоропадо, Ф. Ф. Карімова // Фізика і хімія твердого тіла. - 2013. - 14, № 3. - С. 527-531.
11. Паращук Т. О. Температурні залежності термодинамічних параметрів кристалів CdTe та CdS [Електронний ресурс] / Т. О. Паращук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2014. - Т. 15, № 2. - С. 276-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2014_15_2_10.
12. Пашинская А. В. Геометрическое моделирование в изучении процессов структурообразования при кристаллизации металлов и сплавов / А. В. Пашинская // Металлург. процессы и оборудование. - 2013. - № 2. - С. 32-38.
13. Пашинська А. В. Систематизація методів геометричного моделювання процесу кристалізації / А. В. Пашинська // Пр. Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. - 2013. - Вип. 4, т. 56. - С. 176-185.
14. Плоский В. О. Геометричне моделювання структури іонних кристалів [Електронний ресурс] / В. О. Плоский, В. І. Скочко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 2 : Техніка і природа. - 2012. - Вип. 1. - С. 100-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_tekh_2012_1_15.
15. Погорілий Т. М. Об’ємна геометрична модель кристалів цукру в системі комірок: кристали цукру-міжкристальні розчини сахарози-парова бульбашка [Електронний ресурс] / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2014. - Т. 20, № 5. - С. 141-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2014_20_5_18.
16. Погорілий Т. М. Об’ємна геометрична модель міжкристального розчину сахарози в системі комірок кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка [Електронний ресурс] / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 2. - С. 139-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_2_20.
17. Погорілий Т. М. Об’ємна геометрична модель парової бульбашки в системі комірок: кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка [Електронний ресурс] / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 4. - С. 154-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_4_21.
18. Погорілий Т. М. Об’ємна геометрична модель системи комірок: кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка [Електронний ресурс] / Т. М. Погорілий // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2015. - Т. 21, № 5. - С. 134-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2015_21_5_17.
19. Сідей В. І. Координаційні тетраедри (GeSe4): геометричні та кристалохімічні характеристики [Електронний ресурс] / В. І. Сідей, А. Я. Штейфан // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. - 2015. - Вип. 2. - С. 7-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuchem_2015_2_4.
20. Тарасевич Н. И. Оценка оптимальных параметров управления кристаллизацией слитков различной геометрии [Електронний ресурс] / Н. И. Тарасевич, И. В. Корниец, В. Н. Городчиков, И. Н. Тарасевич, А. В. Дудченко // Процессы литья. - 2009. - № 6. - С. 71-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PLN_2009_6_13.
21. Тривимірні нанооб'єкти в шаруватих дисипативних середовищах A2VB3VI / К. Ш. Кахраманов, Ф. К. Алескеров, С. А. Набієва, С. Ш. Кахраманов // Термоелектрика. - 2015. - № 1. - С. 27-34.
22. Трудоношин А. И. Морфология и свойства первичных кристаллов Mg2Si в сплавах системы Al-Mg -Si [Електронний ресурс] / А. И. Трудоношин, K. В. Mихаленков // Процессы литья. - 2014. - № 5. - С. 38-47.
23. Фреїк Д. М. Термодинамічні параметри кристалів плюмбум телуриду: DFT-розрахунок [Електронний ресурс] / Д. М. Фреїк, Б. П. Волочанська, Т. О. Паращук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16, № 1. - С. 28-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2015_16_1_6.

.: Розділ: Математика :: 22.11.2017 20.21.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.248369 seconds