Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45249
   


Автор вопроса: Лариса из города: Біла Церква :: Вопрос: 41417  
Лариса спрашивает:
Доброго дня! Домоможіть підібрати літературу з предмета "Соціологія" на тему "Трудлвий колектив та його структура. Конфлікти у трудовому колективі та шляхи його розв'язання". Щиро дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Ларисо!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання – 40535.
2. Бабай О. М. Колективні трудові спори (конфлікти) та порядок їх розгляд в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Бабай // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2011. - Вип. 15. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2011_15_14.
3. Березін Є. Є. Примирні процедури та їх значення для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Електронний ресурс] / Є. Є. Березін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2010. - Вип. 1. - С. 211-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2010_1_31.
4. Єрохін С. В. Загальна характеристика суб’єктів, що виконують посередницькі функції при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) [Електронний ресурс] / С. В. Єрохін // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 29. - С. 306-312. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2005_29_55.
5. Запара C. І. Правовий аналіз діяльності профспілок в аспекті вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Електронний ресурс] / C. І. Запара // Право і Безпека. - 2003. - Т. 2, № 4. - С. 110-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2003_2_4_28.
6. Кисельова О. І. Питання співвідношення трудових конфліктів та трудових спорів [Електронний ресурс] / О. І. Кисельова // Правові новели. - 2014. - № 1. - С. 36-40. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/prno_2014_1_10.
7. Кисельова О. І. Співвідношення трудових конфліктів та трудових спорів [Електронний ресурс] / О. І. Кисельова // Актуальні проблеми права: теорія і практика. - 2010. - № 18. - С. 348-353. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/app_2010_18_49.
8. Кисельова О. І. Трудові конфлікти та трудові спори: поняття, характеристика, співвідношення [Електронний ресурс] / О. І. Кисельова // Юридична наука і практика. - 2011. - № 1. - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/njj_2011_1_15.
9. Коваленко Л. В. Соціально-трудові конфлікти та напрями роботи щодо їх запобігання [Електронний ресурс] / Л. В. Коваленко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2013. - Вип. 181(6). - С. 135-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(6)__22.
10. Конопацька О. М. Конфлікти в трудових колективах і шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / О. М. Конопацька // Юридична психологія та педагогіка. - 2014. - № 1. - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2014_1_12.
11. Коростильова Е. А. Правова природа індивідуальних трудових спорів та конфліктів в умовах ринкової економіки в Україні [Електронний ресурс] / Е. А. Коростильова // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право". - 2011. - Вип. 15. - С. 52-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2011_15_13.
12. Кузніченко О. В. Трудові конфлікти: шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / О. В. Кузніченко // Право і Безпека. - 2002. - № 2. - С. 76-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2002_2_22.
13. Маринич Л. В. Правове регулювання трудових спорів та конфліктів: історико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Л. В. Маринич // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. - 2011. - Вип. 13. - С. 137-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2011_13_24.
14. Олійник Н. Ю. Cучасний підхід до соціально-трудових конфліктів [Електронний ресурс] / Н. Ю. Олійник // Молодий вчений. - 2016. - № 4. - С. 561-564. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_137.
15. Олійник Н. Ю. Управління соціально-трудовими конфліктами та їх вирішення [Електронний ресурс] / Н. Ю. Олійник // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2016. - Вип. 11. - С. 231-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2016_11_33.
16. Рішняк М. О. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" – основа ефективності діяльності Національної служби посередництва і примирення [Електронний ресурс] / М. О. Рішняк // Право та інновації. - 2016. - № 1. - С. 209-216. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2016_1_32.
17. Cокол М. Колективний трудовий спір та конфлікт: відмінності понять [Електронний ресурс] / М. Cокол // Історико-правовий часопис. - 2013. - № 2. - С. 98-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2013_2_23.
18. Чудик-Білоусова Н. І. Правові засади вдосконалення процедури вирішення колективного трудового спору як конфлікту інтересів [Електронний ресурс] / Н. І. Чудик-Білоусова // Університетські наукові записки. - 2016. - № 1. - С. 141-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_1_15.
19. Шевченко Д. В. Поняття, класифікація та порядок вирішення трудових спорів, конфліктів в Україні [Електронний ресурс] / Д. В. Шевченко // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 2. - С. 239-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2012_2_59.
20. Щукін О. С. Добровільність як основоположний принцип медіації під час вирішення індивідуальних трудових конфліктів [Електронний ресурс] / О. С. Щукін // Право і суспільство. - 2015. - № 5.2(3). - С. 125-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_5.

.: Раздел: Социология :: 5.12.2017 10.20.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.567892 seconds