Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Тетяна із міста: ивано франковск :: Запитання: 41432  
Тетяна запитує:
Добрий день.Допоможіть відповісти на питання "Які засоби запропонувати впровадити готелю за межами міста з метою заохочення нових туристів скористатися послугами готелю і стати його постійними клієнтами". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам ознайомитися з наступними джерелами:
1.Круль, Г. Я. Основи готельної справи [Текст] : навчальний посібник для вузів / Г. Я. Круль. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 368 с.
2.Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія і практика [Текст] : навч. посібник для вузів / М. П. Мальська, В. В. Худо. - 2-е вид., перероб. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.
3.Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : підручник для вузів / ред. Н. О. П'ятницька. - 2-ге видання, перероблене та доповнене. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 584 с.
4.Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України [Текст] : навч. посібник / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - К. : Альтерпрес, 2007. - 369 с.
5.Опанащук, Ю. Методичні засади дослідження якості готельних послуг [Текст] / Ю. Опанащук // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - N 10. - С. 180.
6.Гарбера, О. Є. Сучасні тенденції розвитку світової готельної індустрії [Текст] / О. Є. Гарбера // Економічний часопис-XXI. - 2010. - N 11/12. - С. 37-41.
7.Романків, І. Я. Розвиток ринку послуг в Україні [Текст] / І.Я. Романків // Фінанси України. - 2005. - N11. - С. 38-45.
8.Петрук, Т. М. Підвищення конкурентоспроможності в готельному бізнесі: мотиваційні програми [Текст] / Т. М. Петрук // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - N 12. - С. 36-39.
9.Петриченко, П. А. Розвиток споживчих мереж в індустрії туризму [Текст] / П. А. Петриченко, С. А. Яроміч // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 5. - С. 153-160.
та ресурсами інтернету:
https://goo.gl/bWq5Ng
Зима О.Г., Кузьминчук Н.В. ІНСЕНТИВ-ТУРИЗМ ЯК ПРИКЛАД УСПІШНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ
http://stud.com.ua/65759/turizm/programi_zaohochennya_stimulyuvannya_postiynih_kliyentiv
Програми заохочення і стимулювання постійних і віп-клієнтів
http://ukrbukva.net/21835-Programmy-pooshreniya-i-stimulirovaniya-postoyannyh-gosteiy-v-gostinicah.html
Програми заохочення та стимулювання постійних гостей у готелях
http://eprints.kname.edu.ua/20884/1/2010_печ._Туризм_і_місто.pdf
Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 284 с.
https://goo.gl/tg86zD
Дудкевич Ю. А., Погасий С. А. ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ГОТЕЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
http://www.sworld.com.ua/konferm2/197.pdf
Купневич М.В., Павлюченко О.С., Фурманова Ю.П. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У СУЧАСНИХ ГОТЕЛЬНО –РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСАХ
http://www.prismanet.gr/urtl/cms/content/downloads/Guide_Final_UkrainianVis.pdf
ТЕМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК РОЗВИТОК СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
Успіхів!

.: Розділ: Туризм :: 7.12.2017 10.48.38 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
   

Generated in 0.225579 seconds