Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Олег із міста: Киев :: Запитання: 41511  
Олег запитує:
Добрый день! Прошу Вас о помощи. Буду благодарен за подбор литературы по теме "Работа с научной информацией". Интересуют монографии, учебные пособия, статьи! Спасибо!
Наша відповідь:
Олеже, добрий день! Для віс підібрано такі джерела інформації:

Балагура І. В. Аналіз методу розрахунку показника використання наукових журналів і збірників України і його вдосконалення / І. В. Балагура, Д. Ю. Манько, І. В. Горбов // НТІ. - 2013. - № 1. - С. 40-47. - Бібліогр.: 11 назв. - укp

Горбатюк, С. Є. нформаційне забезпечення наукового дослідження: інституційно-правові аспекти [Текст] / С.Є. Горбатюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2014. - № 4. - С. 130-138. - Бібліогр. в кінці ст

Грубов В. Філософія інформації: у пошуках нової онтології / В. Грубов // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. - 2016. - № 2. - С. 16-29. - Бібліогр.: 22 назв. - укp.

Добровська С. В. Розвиток національної системи реферування / С. В. Добровська // Наука та наукознавство. - 2015. - № 3. - С. 45-51. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Дубінський В. Хоптяр Ю. А. Наукова інформація в архівній справі : навчальний посібник / Ю. А. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2013. – 46 с. [Електронний ресурс] / В. Дубінський // Проблеми дидактики історії. - 2014. - Вип. 5. - С. 176-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prdist_2014_5_20

Иванов, Сергей Александрович. Мировая система научной коммуникации и информатика [Текст] : Монография / С. А. Иванов ; Ин-т междунар. соц.-гум. связей. - М. : [б. и.], 2010. - 220 с

Ковальчук, В. В. Економічні та правові аспекти діяльності суб'єктів інформаційного ринку [Текст] / В. В. Ковальчук, Т. О. Поліщук // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. - 2012. - Вип. 4. - С. 488-499. - Бібліогр. в кінці ст.

Колтачихіна, Ол. Ю. Історико-науковий аналіз досліджень у галузі реєстрації, передачі та відтворення інформації : (світовий контекст) / Ол. Ю. Колтачихіна // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал. - 2012. - № 2. - С. 137-153. - Бібліогр. в кінці ст

Михайловська О. В. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у "новій" економіці XXI століття / О. В. Михайловська // Актуал. проблеми економіки. - 2006. - № 10. - С. 159-169. - Бібліогр.: 18 назв

Муравицька Г. В. Основні напрями інформаційно-ресурсного забезпечення наукових досліджень у галузі державного управління / Г. В. Муравицька // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Держ. упр.. - 2016. - № 3. - С. 124-130. - Бібліогр.: 17 назв. - укp.

Наукова інформація [Електронний ресурс]. // Проблеми програмування. - 2013. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Progr_2013_4_12

Основи наукових досліджень та наукова інформація [Текст] : [навч. посібник] / О. В. Суворін [и др.] ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. Технологічний ін-т. - Луганськ : [б.в.], 2008. - 129 c.: рис. - Бібліогр.: с. 127-128.

Пархоменко О. В. Інформація і знання - основа технологічного розвитку / О. В. Пархоменко, Н. В. Пархоменко // НТІ. - 2008. - № 1. - С. 28-30. - Бібліогр.: 7 назв

Пилипчук В. Г. Наукова інформація: питання теорії, викладення та редагування [Електронний ресурс] / В. Г. Пилипчук, В. М. Брижко // Інформація і право. - 2015. - № 3. - С. 135-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2015_3_22

Пілюшенко, Віталій Лаврентійович. Наукове дослідження : організація, методологія, інформаційне забезпечення [Текст] : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Л. Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Славенко. - Київ : Лібра, 2004. - 344 с.

Поточна наукова інформація [Електронний ресурс] // Питання історії України. - 2011. - Т. 14. - С. 284-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu_2011_14_54

Присяжна Л. Наукова складова процесу підготовки інформаційно-аналітичного продукту / Л. Присяжна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2007. - Вип. 18. - С. 130-135. - Бібліогр.: 4 назв. - укp.

Самодова, Ю. В. Открытый доступ к научной информации в электронной среде [Текст] : аналитическая справка по англоязычным источникам по состоянию на 2009 г. / Ю. В. Самодова // Библиотечное дело мира : сборник аналитических и справочных материалов / Российская государственная библиотека, Отдел зарубежного библиотековедения ; [сост. В. В. Качалина]. - М., 2010. - С. 72-105. - Библиогр. в конце ст.

Соколова, Ірина. Наукова комунікація та ініціатива відкритого доступу до наукового цифрового контенту [Текст] / Ірина Соколова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 30. - С. 103-115. - Бібліогр. в кінці ст.

Стріха, Максим. Забезпечення лоступу до електронних наукових видань через мережу УРАН: перші результати і висновки [Текст] / М. Стріха // Освіта і управління. - 2009. - № 1. - С. 65-67.

Суворін О. В. Основи наукових досліджень та наукова інформація : навч. посіб. / О. В. Суворін, С. М. Ганжа, В. І. Суворіна, А. Д. Доценко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. Технол. ін-т {Сєвєродонецьк}. - Луганськ, 2008. - 129 c. - Бібліогр.: с. 127-128. - укp.

Хоптяр Ю. А. Наукова інформація в архівній справі : навч. посіб. / Ю. А. Хоптяр; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. - 143 c. - Бібліогр.: с. 138-142 -

Шкарбан І. В. Елементи фреймового аналізу наукових текстів / І. В. Шкарбан // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. - 2015. - № 7. - С. 16-21. - Бібліогр.: 10 назв. – укp.

Шкарлете, С. М. Інформаційна економіка як основа соціально-економічної регенерації України [Текст] / С. М. Шкарлете // Економіка України. - 2014. - № 11. - С. 51-60. - Бібліогр. в кінці ст.

Ямчук, А. Інформаційне забезпечення наукових досліджень / А. Ямчук // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій. - 2012. - № 17/18. - С. 26-27.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 29.12.2017 08.28.17 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.527046 seconds