Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Оксана із міста: Долина :: Запитання: 41625  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть підшукати джерела для написання магістерської роботи, обєкт дослідження якої "Соціальні проекти у бібліотеках України". Можна і в електронному варіанті також.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксана!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Вилегжаніна Т. Бібліотеки: технології і люди / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 4-6.
Кузнецова М. М. Системне формування краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек як складової соціально-комунікаційного простору регіону : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / М. М. Кузнецова; Харк. держ. акад. культури. - Х., 2011. - 21 c.
Русских Т. М. Создание регионального информационного портала (Киев и Киевская область) / Т. М. Русских // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003". - 2003. - 1. - С. 264-266.
Клясен Н. Діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізації освітньої галузі в Україні / Н. Клясен // Післядиплом. освіта в Україні. - 2014. - № 2. - С. 10-13.
Столяров Ю. Н. Агрессивные информатические алогизмы / Ю. Н. Столяров // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003". - 2003. - 2. - С. 773-778. Олексюк О. Р. Досвід впровадження інституційних репозитаріїв в Україні / О. Р. Олексюк // Інформ. технології в освіті : зб. наук. пр. - 2014. - Вип. 20. - С. 139-149.
Струнгар В. Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела бібліотекознавчих досліджень / В. Струнгар // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2015. - Вип. 41. - С. 371-388.
Сидоренко Т. В. Інноваційні підходи до реалізації соціально-культурних проектів у діяльності публічних бібліотек півдня України у XXI ст. [Електронний ресурс] / Т. В. Сидоренко // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. - 2017. - Вип. 50. - С. 155-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2017_50_15
Соціальна політика та менеджмент у соціальній роботі : [Збірка] / Під заг. ред. І.Звєрєвої, Т.Лактіонової. — К. : Наук. світ, 2001. — 53 с. : іл., табл.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 5.02.2018 15.58.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.765948 seconds