Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45391
   


Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 41678  
Оксана запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь ласка де можна знайти інформацію за темою "Бібліографознавча література України. Довідкові видання та підручники" . Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Черниш, Н. До питання про сучасну типологію енциклопедій [Текст] / Н. Черниш // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 4. - С. 3-8 : мал. - Бібліогр. в кінці ст.
- Черниш, Наталія. З історії створення Енциклопедії українознавства [Текст] / Н. Черниш // Бібліотечний вісник. - 2017. - N 2. - С. 17-25. - Біблиогр. в кінці ст.
- Лога, Т. Фонд довідкових видань психолого-педагогічної тематики ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2010. - N 7. - С. 24 - 28. - Бібліогр. в кінці ст.
- Краєзнавчі бібліографічні видання України : бібліографічний покажчик / М-во культури України, Держ. історична б-ка України. - К. : [б. в.].
...в 1986-1990 рр. - . - 1992. - 86 с. - Б. ц.
- Романюк, М. М. Українські часописи Північної Буковини (1870-1940 рр.) [] : історико-бібліографічне дослідження / М. М. Романюк, М. В. Галушко ; НАН України, Львівська наукова б-ка ім. В.Стефаника. Науково-дослідний центр періодики. - Львів : Б. в., 1999. - 425, [2] с. - (Сер. "Періодичні видання регіонів України"). - Покажч.: с. 401-424. - ISBN 966-02-0462-0 : б/ц грн.
- Сташко, Марія Василівна Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів : Близько 6700 термінів / Марія Василівна Сташко,; Вступ. сл. та ред. Л.Полюги. - 2-е вид, перероб. та доп. - Львів : СП "БаК", 1996. - 196,[1] с. - Абетковий покажч. укр. слів: с. 153-194; Список літ.: с. 195-197.
- Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Книжкова палата України ; Hаук. ред. і автор вступ. ст. Швецова-Водка Г.М. - К. : Кн. палата України, 1999. - 115 с.
- Швецова-Водка, Галина Миколаївна. Вступ до бібліографознавства : Навчальний посібник / Галина Швецова-Водка; Ред. Валентина Вдовиченко ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - К. : Кондор, 2004, 2008. - 217 с. - Бібліогр: с. 204-207; Іменний покажч.: с. 208-209; Предметний покажч.: с. 210-217 .
- Бібліографознавство України (2006-2010) [] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / М-во культури України, НПБУ ; укл. Лариса Кухар ; наук. ред. Н. І. Тертичка. - К. : [б. в.], 2012. - 231 с. - 25.00 грн.
- Метабібліографія України (2013) [] : покажчик бібліографічних посібників / М-во культури України, Націонал. парламентська б-ка України ; упоряд. О. Кордюкова ; ред. В. Кононенко. - К. : [б. в.], 2014. - 271,[1] с. - Іменний покажч. с. 211-246 - Абетковий покажчик назв установ с. 247-263. - 35.00 грн.
- Паславський, Т. Бібліографія історичної картографії України: актуальні питання обсягу і змісту об'єкта / Т.Паславський // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 6. - С. 19-24
- Загуменна В., Геращенко М. Вклад у вітчизняне бібліографознавство [Текст] / Загуменна В., Геращенко М. // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 9. - С. 4 - 5
- Столітній шлях Бібліотеки у її виданнях [Текст] : Бібліогріфічний покажчик / Управління культури і туризму Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; Ред. М. Г. Спиця, Укл.: Г. М. Авраменко, О. М. Панчук. - Вінниця : [б. и.], 2007. - 111 с. - 6.50 грн., 15.00 грн., 4.50 грн.
- Джерела українознавства [Текст] : [Бібліографічний покажчик] / НАНУ; НБУВ. - К. : [б. и.], 1990- - .
Вип.2 : Бібліографія бібліографічних посібників українських періодичних видань / Укл.: Н.М. Погребецька, Л.М. Ковінченко. - 1998. - 128,[2] с. - 5.80 грн., 2.00 грн.
- Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Анотований каталог / Укл. Віталіна Шкаріна,. - К. : Б. в., 2006. - 83,[2] с. : іл.
- Державна бібліографія на Україні: (1922-1962) : збірник статей / Книжкова палата України; відп. ред. Василь Скачков. - Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР, 1962 - .
Вип. 1. - 1962. - 83 с. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим. - Б. ц.
- Устіннікова, Ольга. Роль журналів "Киевская старина" та "Україна" у розвитку української персональної бібліографії [Текст] / Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 34-37. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: "Киевская старина" ; "Україна" .
- Мельник, Н. Регіональні біографічні видання в Україні: історія та сучасний стан [Текст] / Н. Мельник // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 5. - С. 33-36
- Патрикей, Світлана. Створення краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історико-географічні регіони України у міжвоєнний період (1918-1939) [Текст] / С. Патрикей // Бібліотечний вісник. - 2015. - N 1. - С. 22-26. - Бібліогр. в кінці ст.
- Заморіна, Тетяна Михайлівна. Висвітлення питань бібліографії та бібліографознавства на сторінках фахової бібліотечної періодики у 2005-2007 роках / Т. М. Заморіна // Бібліотечна планета. - 2009. - № 3. - С. 25-30
- Добровольська, Людмила Вагомий внесок у вітчизняне бібліографознавство [Текст] / Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 11. - С. 10-11
Рец. на кн. : Теорія, історія, організація та методика бібліографії: вибр. пр. / Г. М. Шевцова-Водка; / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т . - Рівне, 2011. - 495 с.
- Стронська, Наталія. Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі [Текст] / Н. Стронська // Бібліотечний вісник. - 2015. - N 1. - С. 17-21. - Бібліогр. в кінці ст.
- Геращенко, Михайло. До питання про новітню бібліографічну терміносистему : (на правах дискусії) / М. Геращенко, Л. Добровольська // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 5. - С. 22-23. - Бібліогр. в кінці ст.
- Добко, Тетяна. Неспинний розвиток бібліографічних ресурсів України [Текст] / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2017. - № 4. - С. 60-62
Рец. на кн. : Швецова-Водка Г. М. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування : навч. посібн. для студентів спеціальності 029 "Інформ., біблі. та архів. справа" / Г.М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 9. - C.3-13. - C.13-14. - C.14-15. - C.16-19. - C.19-22. - C.22-25. - C.25-29. - C.29-34. - C.35-37. - C.38-40. - C.40-46. - C.47-48. - C.51-52
- http://referatss.com.ua/work/rozvitok-bibliografiji-v-ukrajini/
- http://nplu.org/resourses/nashi_vydannya/b-bibl(2001–2005).pdf
- http://shron1.chtyvo.org.ua/Kazmyrchuk_Hryhorii/Istorychna_bibliohrafiia.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.02.2018 20.24.51 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.552573 seconds