Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Руслана із міста: Житомир :: Запитання: 41810  
Руслана запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Цензура в Україні – від радянських часів до сьогодення". Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Руслано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповідь № 35145.
2. Абакумова В. І. Лібералізація художньої творчості із обмеженням ідеологічного тиску й цензури (Україна, др. пол. 80-х рр. XX ст.) [Електронний ресурс] / В. І. Абакумова // Інтелігенція і влада. - 2008. - Вип. 13. - С. 46-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_13_6.
3. Зуляк І. Функціонування пунктів воєнної цензури в УРСР (1945–1946 рр.) [Електронний ресурс] / І. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. - 2014. - Вип. 1(1). - С. 87–92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2014_1(1)__20.
4. Каракоз О. О. Вплив радянської цензури на трансформацію читацьких інтересів у масових бібліотеках України [Електронний ресурс] / О. О. Каракоз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2015. - № 4. - С. 50-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_4_11.
5. Каракоз О. О. Запровадження царської цензури в бібліотечну справу [Електронний ресурс] / О. О. Каракоз // Питання культурології. - 2015. - Вип. 31. - С. 57-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2015_31_10.
6. Кирієнко О. Ю. "Українське питання" у діяльності військово-цензурних органів Російської імперії (1914–1917) [Електронний ресурс] / О. Ю. Кирієнко // Проблеми історії України XIX - початку XX ст.. - 2010. - Вип. 17. - С. 165-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu19-20_2010_17_15.
7. Коваль С. В. Формування системи політичної цензури в Україні в 1920-30-х pp. та и вплив на діяльність інтелігенції [Електронний ресурс] / С. В. Коваль // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2004. - Вип. 8. - С. 173-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_8_34.
8. Ковальчук Г. Друковане слово під радянською цензурою [Електронний ресурс] / Г. Ковальчук // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 2. - С. 10-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_2_4.
9. Колісник Ю. Радіозаглушування – невід’ємний складник радянської цензури, його роль у трансформації інформаційного проcтору [Електронний ресурс] / Ю. Колісник // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. - 2014. - Вип. 39(2). - С. 39-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39(2)__7.
10. Крупський І. В. Цензура й українські ЗМІ: історія та сучасність [Електронний ресурс] / І. В. Крупський // Держава та регіони. Соціальні комунікації. - 2013. - № 2. - С. 83-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_2_18.
11. Макар Г. Цензурні переслідування української мови в російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. Макар // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2014. - Вип. 19. - С. 46-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2014_19_10.
12. Мельникова О. C. Вплив цензури на дисидентську комунікацію в Радянській Україні [Електронний ресурс] / О. C. Мельникова // Інформаційне суспільство. - 2016. - Вип. 23. - С. 98-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2016_23_17.
13. Пічугіна Ю. О. Трансформація цензури в умовах розвитку системи соціальних комунікацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ю. О. Пічугіна ; Харк. держ. акад. культури. - Харків, 2013. - 20 с.
14. Позднякова І. С. До історії створення Головного управління у справах літератури та видавництв РСФРР – органу радянської політичної цензури [Електронний ресурс] / І. С. Позднякова // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 93. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_18.
15. Старченко М. Надзвичайні органи, цензура в радянській Україні 1920-1930-х рр.: сучасна історіографія [Електронний ресурс] / М. Старченко // Наукові записки з української історії. - 2012. - Вип. 32. - С. 295-302. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2012_32_48.
16. Сулима-Камінська І. Регіональні органи царської цензури початку ХХ ст.: харківський та катеринославський інспектори у справах друку [Електронний ресурс] / І. Сулима-Камінська // Краєзнавство. - 2013. - № 1. - С. 173-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2013_1_27.
17. Федотова О. Політична цензура в УСРР—УРСР: практика обмеження друкованої продукції [Електронний ресурс] / Оксана. Федотова // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 2. - С. 45-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_2_14.
18. Федотова О. Спалення книг як прояв цензурного контролю над культурою [Електронний ресурс] / О. Федотова // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 3. - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_3_14.
19. Федотова О. Цензура учбової літератури в УСРР-УРСР у 1920-1930-х рр. [Електронний ресурс] / О. Федотова // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - 2012. - Вип. 2. - С. 385-393. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2012_2_31.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 19.03.2018 20.25.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.238659 seconds