Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Руслана із міста: Житомир :: Запитання: 41826  
Руслана запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до теми "Діалогічні форми у телевізійній журналістиці".
Наша відповідь:
Доброго дня, Руслана! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дмитровський З. Телевізійна журналістика : матеріали для вивчення основ тележурналістики: Навч. посібник / З. Дмитровський. - 2.вид.. - Л. : ПАІС, 2006. - 206 с.
Здоровега В. Теория и методика журналистского творчества / В. Здоровега. - Львов, 2000. - С. 57.
Костюченко О. Основи телевізійної журналістики : навч. посіб. для студентів спец. "Журналістика" / О. Костюченко. - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2016. - 217 с.
Шальман Т. М. Засоби масової інформації та аудиторія у просторі діалогу / Т. М. Шальман // Вісник Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіа лінгвістика. Кінотелемистецтво. –Київ : КиМУ, 2005. – Вип. 4. – С. 52–58.
Шальман Т. М. Принцип дискусійності і реалізації просвітницької місії / Т. М. Шальман // Діалог медіа-студії. Зб. наук. пр. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – 2006.— С. 44–55.
Шальман Т. М. Телеведучий і аудиторія телепрограми: взаємодія і взаємовплив / Т. М. Шальман // Наукові записки Інституту журналістики. – 2005.— Т.18. – С. 56–61.
Шальман Т. М. Телевізійна інтерактивна програма: підготовчий період її створення / Т. М. Шальман // Журналістика–2005 в контексті сучасних професійних стандартів та трансформації журналістської освіти. Матеріали міжнар. наук – практ. конф., 26-28 трав. 2005 р. – Київ, 2005. – С.182–188.
Шальман Т. М. Телевізійний діалог як жанрова форма: теорія, практика / Т. М. Шальман // Наукові записки Інституту журналістики. – 2006. —Т. 24.– С. 100–105.
Шальман Т. М. Телевізійний діалог: комунікативні технології його побудови // Українське журналістикознавство. - 2006. - Вип. 7. – С. 48–51.
Шальман Т. М. Філософсько-комунікативні особливості дискусії / Т. М. Шальман // Національна періодика початку ХХ століття: розвиток і реалізація української ідеї державотворення: Матеріали міжнар. наук. конф. 8-9 груд 2006 р. — Київ, 2006. – С. 110.
Шаповал Ю. Поетика телевізійної журналістики / Ю. Шаповал ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Костопіль : Редакційно-видавниче підприємство "РОСА", 2003. - 202 с.
Шаповал Ю. Телевізійна журналістика : навч. посібник / Ю. Шаповал ; Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. Степана Дем'янчука. - Рівне : [Б.в.], 2008. - 111 с.
Яковець А. Телевізійна журналістика. Теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Журналістика" / А. Яковець. - 2-ге вид., допов. і перероб.. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. - 262 с.
Яковець А. Телевізійна журналістика: теорія і практика : підручник / А. Яковець. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 240 с.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.03.2018 18.21.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.261127 seconds