Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45252
   


Автор запитання: Таня із міста: Камянське :: Запитання: 41865  
Таня запитує:
Допоможіть у написанні проекту на тему: "Шкільна бібліотека - простір освітніх можливостей. Адаптація дитини у соціумі засобами технологічної освіти"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяна! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Матвійчук О. Є. Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню інформаційних потреб старшокласників [Текст] : дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / О. Є. Матвійчук ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - Київ, 2004. - 233 арк.
Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості : монографія / І. І. Карабаєва [ін.] ; Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т психології імені Г. С. Костюка ; за ред. Р. О. Семенової ; на обкл. робота худож. М. Тимченко. - Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 227 с.
Сучасний навчальний заклад: управлінська магістраль : освіт. альм. / упоряд. Л. О. Гапон [та ін.] ; дизайн обкл. В. Поворозник. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. - 118 с.
Шкільна бібліотека - досвід і пошуки [Текст] : матеріали з досвіду роботи шкільних бібліотек / Ін-т змісту і методів навчання ; упоряд.: С. В. Кириленко, І. П. Леонтенко. - Київ : [б.в.], 1997. - 112 с.
Шукевич Ю. В. Шкільна освіта на роздоріжжі цивілізацій : (нариси, інтерв'ю, роздуми) / Ю. В. Шукевич. - Харків : Глобус, 2017. - 771, [15] с.
Бойко Ю. О. Шкільна бібліотека як сучасний інформаційно-методичний центр навчального закладу[Електронний ресурс] / Ю. О. Бойко. – Режим доступу: http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/495/69414/sitepage_51/image/shkilna_biblioteka_2017/materiali_do_konkursu_shkilna_biblioteka_2017_boyko_yu_o__hssh_85_.pdf.
Гаргін В. Концепція технологічної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / В. Гаргін. - Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/750.
Громова В. І. Сучасна шкільна бібліотека –центр підтримки та розвитку культури читання [Електронний ресурс] / В. І. Громова. – Режим доступу: http://rmc.trost.net.ua/wp-content/uploads/2015/06/виступ.квітень_Громова.pdf.
Жуковська Л. Інформаційна функція шкільної бібліотеки та інформаційна культура вчителя / Л. Жуковська // ШКОЛА . - 2011 . - № 10. - С.79-83.
Інновації в роботі шкільної бібліотеки: методичний креатив-кейс на допомогу шкільним бібліотекарям [Електронний ресурс]. - Добропілля, 2015. – 21 с. – Режим доступу: https://bibl-nvk1.jimdo.com/бібліотечному-фахівцю/інновації-в-роботі-шкільної-бібліотеки/.
Коберник О. М.Технологічна освіта учнів в Україні у ХХІ столітті [Електронний ресурс] / О. М. Коберник. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Pedagogica/66067.doc.htm
Коваленко Л. М. У нотатник бібліотекаря [Електронний ресурс] / Л. М. Коваленко // Шкільна бібліотека. – 2012. - № 5. – С. 55-60. – Режим доступу: http://odb.te.ua/2366.
Кучерова О. М. Організаційно-функціональні трансформації шкільних бібліотек: історико-комунікаційний аспект [Електронний ресурс] / О. М. Кучерова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 36. - С. 190-202. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_36_22.
Лога Т. Розвиток шкільних бібліотек у системі освіти: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 1. - С. 37-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2016_1_10.
Матвійчук О. Є. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / О. Є. Матвійчук. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/6909/18-Matviychuk.pdf?sequence=1.
Мельник О. Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів [Електронний ресурс] / О. Мельник, Л. Масоха // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 123(2). - С. 217-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__57.
Ночвінова О. Шкільна бібліотека - осередок виховання в учнів загальнолюдських цінностей [Електронний ресурс] / О. Ночвінова. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/18891-shkilna-biblioteka-oseredok-vixovannya-v-uchniv-zagalnolyudskix-cinnostej.html.
Пампіга А. В. Сучасна шкільна бібліотека у світлі освітянських вимог [Електронний ресурс] / А. В. Пампіга. – Режим доступу: http://dorobok.edu.vn.ua/article/view/199.
Папето І. О. Креативні форми роботи в шкільній бібліотеці / І. О. Папето // Шкільний бібліотекар . - 2012 . - № 6. - С.7 – 11.
Поперечна Л Мрії Попелюшки, або новий функціонал шкільної бібліотеки [Електронний ресурс] / Л. Поперечна // Освітня політика: портал громадських експертів. – Режим доступу: http://education-ua.org/ua/articles/113-mriji-popelyushki-abo-novij-funktsional-shkilnoji-biblioteki.
Роль шкільної бібліотеки у вихованні в учнів інформаційної культури, любові до книги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nadoest.com/role-shkilenoyi-biblioteki-u-vihovanni-v-uchniv-informacijnoyi.
Серьогіна І. Розвиток сучасної технологічної освіти: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / І. Серьогіна. - Режим доступу: http://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/viewFile/250/240.
Сохоцька Х. Шкільна бібліотека. – Режим доступу: http://osvita.ukrainianworldcongress.org/shkilna-biblioteka/ Шкільна бібліотека. – Режим доступу: http://metodcentr-prr.at.ua/Onipko/bojarska_s.a-konkurs_shkilna_biblioteka-2017.pdf.
Стешенко В. В. Основні підходи до визначення змісту і структури технологічної освіти в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Стешенко. - Режим доступу: http://bdpu.org/pedagogy/ua/files/2014/1/36.pdf.
Творча робота "шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу" [Електронний ресурс] // Сайт вчителя біології та хімії ЗОШ І-ІІ ст. с. В’язівне Петрик Н. І. [веб-сайт]. - Режим доступу: https://natalia-petrik.io.ua/s2287793/tvorcha_robota_ shkilna_biblioteka_-_informaciyniy_centr_navchalnogo_ zakladu.
Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу: з досвіду роботи бібліотекаря М. Т. Куцак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/read/0020785057c5d2be8e2b0.
Шкільна бібліотека в навчально-виховному процесі : зб. ст. з досвіду роботи бібліотекарів ЗНЗ м. Києва / уклад.: О. Є. Матвійчук; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т післядиплом. пед. освіти. - К., 2012. - 155 с.
Шулешко Г. Діяльність шкільної бібліотеки у процесі формування творчої особистості школяра / Г. Шулешко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2013. - Вип. 123(2). - С. 384-388. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123(2)__100.
Крім того,перегляньте додатково виконану довідку № 38160 за розширеним пошуком

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 26.03.2018 21.53.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.333826 seconds