Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 41935  
Марія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про музичне виховання дошкільників у Великобританії, або інших розвинених країнах світу!
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Дошкільна освіта Великої Британії, Австралії, Італії - https://studfiles.net/preview/5263498/page:35/
2. Дошкільне виховання за кордоном - http://www.d-learn.pu.if.ua/data/users/8569/Лекція 3.pdf
3. Антонова О. Є. Досвід виховання і навчання обдарованої особистості у західній педагогіці - http://eprints.zu.edu.ua/14335/1/Антонова, стаття, Вінниця.pdf
4. Дмитруха А. В. Філософія музичного виховання у дошкільному навчальному закладі - http://journals.uran.ua/index.php/2312-1947/article/viewFile/29177/25951
5. Зарубіжний досвід професійної підготовки: Аналітичні матеріали - http://lib.iitta.gov.ua/708029/1/Аналітичні_матеріали_2017_ост.вариант (1).PDF
6. Сиротич Н. Порівняльний аналіз підходів до мистецького виховання дітей дошкільного віку в Україні та Франції - http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/periodic/visnyk/26/25_syrotych.pdf
7. Розвиток педагогічної та музично-хореографічної і образотворчої обдарованості особистості: збірник наукових праць - http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/rozvitok-pedagogichnoyi-ta-muzichno-horeografichnoyi-i-obrazotvorchoyi-obdarovanosti-osobistosti.pdf
8. Кучер Ю. А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії - https://nenc.gov.ua/doc/autoref/kucher.pdf
9. Букач М. М. Дошкільне музичне виховання - http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2002/24-11-2.pdf
10. Барило С. Б. Конспекти лекцій з методики музичного виховання дошкільників - http://194.44.152.155/elib/local/389.pdf
11. Воробель М. Сучасні підходи до організації дошкільного виховання у Німеччині - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_8_36.pdf
12. Гац Г., Добринюк Л. Музичне виховання як невід’ємний чинник гармонійного розвитку дітей - http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/13285/1/Гац, Добринюк-21-26.pdf
13. Корчинська Н. Ранній музичний розвиток дітей. Досвід Японії - http://philology.knu.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2011_35/291_295.pdf
14. Солдатенко О. І. Концепції музичного виховання і навчання, які застосовуються в Японії для розвитку музичних здібностей учнів - http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=3083

.: Розділ: Музика :: 18.04.2018 17.40.16 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
   

Generated in 0.214415 seconds