Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44609
   


Автор вопроса: Соломія из города: Львів :: Вопрос: 42040  
Соломія спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про музичну систему Іспанії та музичне виховання дошкільників в Іспанії.
Наш ответ:
Доброго дня, Соломіє! Перегляньте наступні джерела:
Масол Л. М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика : монографія / Л. М. Масол. — Київ : Промінь, 2006. — 432 с.
Олексюк О. М. Музична педагогіка: навч. посібник / О. М. Олексюк. — Київ : КНУКіМ, 2006. — 188 с.
Ростовський О. Я. Лекції з історії західноєвропейської музичної педагогіки: навч. посіб. / О. Я. Ростовський. — Ніжин : вид-во НДПУ ім. Гоголя, 2003. — 193 с.
Уланова С. Нариси з історії європейської музичної освіти і виховання : від античності до початку XIX століття / С. Уланова. — Київ : Знання України, 2002. — 326 с.
Барило С. Б. Головні аспекти музичного виховання учнів в зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / С. Б. Барило ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т імені Василя Стефаника». — Режим доступу: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/46-shistnadtsyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/331-golovni-aspekti-muzichnogo-vikhovannya-uchniv-v-zarubizhnikh-krajinakh.
Бермес І. До питання про історію музичного виховання дітей у сім’ї (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / І. Бермес // Молодь і ринок. — 2015. — № 8. — С. 19-24. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2015_8_6.pdf.
Зарубіжні системи музичного виховання дошкільнят і молодших школярів [Електронний ресурс] / ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського». — Режим доступу: http://www.vvpc.com.ua/node/476.
Образование и наука в Испании [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ispaniya.net/ nayka-i-obrazovanie-vispanii/obrazovanie-i-naykav-ispanii.html.
Юрченко М. Особливості функціонування сучасної шкільної освіти в Іспанії [Електронний ресурс] / М. Юрченко // Порівняльно-педагогічні студії. — 2011. — Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2306-5532/article/download/18636/16380.

.: Раздел: Музыка :: 22.05.2018 19.20.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.258157 seconds