Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 42078  
Анна запитує:
Добрий день! Прошу підібрати літературу на тему: "Апроксимаційний метод Дзядика для задач з імпульсною дією"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анна! перегляньте наступні джерела:
Методи обчислень[Текст] : навч.-метод. посіб. з лаб. практикумом для студентів напрямів підгот. 6.040201 «Математика» та 6.040203 «Фізика» / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Фіз.-мат. ін-т ; [уклад.: М. І. Жалдак та ін.]. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – 119 с.
Прохоренко М В. Задачі з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу для систем звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / М. В. Прохоренко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2010. - 154 арк.
Прохоренко М В. Задачі з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу для систем звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / М. В. Прохоренко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2010. – 20 с. : рис.

Біленко В. І. Кусково-поліноміальні наближення розв'язків жорстких задач на основі апроксимаційногометоду В. К. Дзядика [Електронний ресурс] / В. І. Біленко, А. І. Дерієнко, Н. Г. Кирилаха // Журн. обчисл. та приклад. математики. – 2013. – № 2. – С. 68-77. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/jopm_2013_2_10.pdf.

.: Розділ: Математика :: 7.06.2018 12.16.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.235054 seconds