Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Наталія із міста: Охтирка :: Запитання: 42116  
Наталія запитує:
Доброго дня, шановні колеги! Допоможіть будь ласка підібрати перелік джерел для курсової на тему "Бібліографічне інформування споживачів інформації (диференційоване або недиференційоване) в бібліотеках різних видів". Завчасно вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Редкол.: О. С. Онищенко, А. Г. Бровкін, О. Г. Додонов та ін.; НАН України. Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського, Асоціація бібліотек України. - К. : НБУВ, 1998 - .
Вип. 14 / Ред. І. Єрмілова. - 2005. - 889,[1] с. - Бібліогр. в кінці глав.
- Бровкін, Анатолій Григорович. Універсальна наукова бібліотека в системі інформаційного обслуговування управлінських структур ( на прикладі Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Бровкін Анатолій Григорович ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1996. - 194 арк.
- Яковенко, Олена Григорівна. Організаційно-технологічні аспекти використання інформаційних ресурсів у наукових бібліотеках (1918-2004 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Яковенко Олена Григорівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2005. - 210 арк. - Бібліогр.: арк. 171-209.
- Горшкова, Татьяна. Выявление информационных потребностей читателей как условие оптимизации выполнения справок / Татьяна Горшкова // Библиотековедение. - 2007. - № 4. - С. 50-53
- Добко Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні / Т. Добко // Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 6. - С. 25-28. - Бібліогр.: 16 назв. - Бібліогр.: 16 назв
Горова, Світлана Валеріївна. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / Світлана Горова ; ред. В. М. Удовик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2013. - 205,[3] с. - Бібліогр. с. 195-198.
Ходаков, Виктор Егорович. Системы информационного обслуживания / В. Е. Ходаков. - К. : Техніка, 1992. - 198,[1] с. : ил. ; 17 см. - Библиогр. : с. 195-198.
- Жабко Е. Тенденции развития информационно-библиографического обслуживания на этапе внедрения современных компьютерных технологий. / Е.Жабко // Научные и технические библиотеки. - 1998. - № 3. - С. 11-15
- Іванова, Наталія Георгіївна. Електронне інформування в правовій сфері як бібліотечний аспект розвитку інформатизації в Україні (1998-2008) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Іванова Наталія Георгіївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2010. - 16 с.
- Васюк, Оксана Вікторівна. Інформаційно-бібліографічне забезпечення юристів [Текст] / О. В. Васюк ; Національний аграрний ун-т. - К. : НАУ, 2004. - 160 с. - Бібліогр.: с. 137-156.
- Лога, Тетяна. Традиційне та дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського / Т. Лога // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 11. - С. 14-18 : табл.; рис. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
- Лисенко , Лариса. Автоматизація процесів групового бібліографічного інформування викладачів [Текст] / Лариса Лисенко // Бібліотечний форум України. - 2010. - № 2. - С. 13-14
- Інформаційно-бібліографічне забезпечення сільськогосподарської науки і виробництва [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю ЦНСГБ УААН, Київ, 18-21 листопада 1996 р. / УААН, Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека ; упоряд. З. П. Кирпаль [та ін.]. - К. : [б.в.], 1996. - 67 с.
- Дворецкая, М. А. Информационные технологии - инструмент удовлетворения запросов / М. А. Дворецкая // Библиография. - 2007. - № 5. - С. 62-64
- Романуха, З. Впровадження інформаційних технологій у бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках [Текст] / З. Романуха // Вісник Книжкової палати. - 2014. - № 11. - С. 39-43. - Бібліогр. в кінці ст.
- Романуха З. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / З. Романуха // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 9. - С. 16-19
- Романуха, Зоя. Термінологія бібліографічного інформування / З. Романуха, Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 1. - С. 46-51. - Біблиогр. в кінці ст.. - Біблиогр. в кінці ст.
- Чорна, Ольга Миколаївна. Інформаційно-бібліографічне забезпечення вчителів загальноосвітніх шкіл в Україні [Текст] : дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Чорна Ольга Миколаївна ; Київський держ. ін-т культури. - К., 1996. - 202 л.
http://metodportal.com/node/32301
https://works.doklad.ru/view/m1JT_ZRAzbU.html
http://voub-bibliograf.blogspot.com/2016/03/blog-post.html
http://helpiks.org/8-31270.html
https://zounb.zp.ua/node/3821
http://vinmedlib.org.ua/images/Bib._fahivzju/Modul7.pdf

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 20.06.2018 09.52.02 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
   

Generated in 0.351547 seconds